AMSTERDAM - Normaal gesproken werken gemeenteraadsleden 50% van hun tijd voor hun gekozen functie; gemeenteraadslid. Nu in tijden van Corona gaan een aantal dingen niet door, fysiek althans.


Men belt, men appt, digitaal worden dingen voorbereid. Hoewel bijeenkomsten ongeacht het aantal mensen net verboden is... geldt op het Stadhuis het 'samenscholings'-verbod niet. En dus gaat op 26 maart de commissie Algemene Zaken in Amsterdam door waar de burgemeester de raadsleden o.a. bij praat, Dit alles vanwege de wens om het democratisch proces doorgang te laten vinden. Wel zonder insprekers en met de C-regels in acht nemend.

En zoals het er naar uitziet vergadert de voltallige gemeenteraad ook op 1 april 2020 in Amsterdam(nog) wel. De raad moet in de komende periode meedenken, luisteren naar experts en maatregelen wel of niet invoeren die helpen de economie te verlichten. Zoals het schrappen van precariobelasting en wellicht een tijdelijke verlaging van de parkeertarieven en andere zaken.

Op de foto :Dat het werk van Raadsleden door gaat - op 1.5 meter afstand van elkaar- zagen wij rechts CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma druk in gesprek zijnde met een Amsterdammer..

Foto: Studio Dreams Come True