AMSTERDAM - De gemeenteraad heeft op 21 december ingestemd met het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief en de Ontwikkelstrategie van Amstel III. Hierin zijn de plannen vastgelegd om 15.000 woningen te bouwen in Amstel III. Het gaat om 5.000 woningen tot 2027. In de periode 2027-2040 kunnen hier nog eens 10.000 woningen aan worden toegevoegd. Het college van B en W stemde hier op 31 oktober al mee in.

Ontwikkelperspectief

In het Ontwikkelperspectief staat beschreven wat voor identiteit Amstel III straks krijgt. Om van Amstel III een uitnodigende, verbonden en gezonde stadswijk te maken, zijn duidelijke ruimtelijke en programmatische kaders nodig die handvatten bieden aan ontwikkelende partijen. Deze zijn vastgelegd in het Ontwikkelperspectief. Dit document vormt het vertrekpunt voor verdere uitwerking op buurt- en straatniveau.

Ontwikkelstrategie

De Ontwikkelstrategie gaat in op de manier waarop de transformatie wordt vormgegeven. Dit doet de gemeente in samenwerking met eigenaren van de gebouwen en ontwikkelaars door hoger en meer te bouwen en leegstaande kantoren te transformeren.

Moties en amendementen

Bij het vaststellen van het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief en de Ontwikkelstrategie zijn twee moties en twee amendementen aangenomen.

Amendementen

  • In het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief en de Ontwikkelstrategie is naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraad als uitgangspunt toegevoegd: “Focus op grotere sociale huurwoningen (>45m2)”.
  • In de Ontwikkelstrategie is naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraad de volgende zin verwijderd (blz. 16): “Het opleggen van extra eisen ten aanzien van de woninggrootte is anno 2017 nog niet haalbaar voor de sociale sector”.

Moties

  • De gemeenteraad heeft een motie aangenomen met het verzoek om verschillende opties voor de woningbouwprogramma’s van de wijken in Amstel III door te rekenen en hen voor te leggen. Het projectteam zal dit verzoek in de eerste helft van 2018 uitvoeren.
  • De gemeenteraad heeft de motie “1 Zuidoost” aangenomen. Amstel III moet een natuurlijk onderdeel van Zuidoost worden. De plannen moeten bewoners, ondernemers, gebruikers en voorzieningen in Holendrecht-West en H-Buurt Zuid ondersteunen.

Kijk op de pagina van raadsinformatie de besluitvorming in de gemeenteraad op 21 december terug. Hier vindt u ook de moties en amendementen.

Meer informatie

Kijk op de pagina plannen en besluiten Amstel III voor de Ontwikkelstrategie Amstel III, het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief en de overzichtskaart Amstel III Kantorenstrook uit het Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Loos via Hans.Loos@amsterdam.nl of 06-83 64 62 66.

Zie ook