AMSTERDAM - Begroting 2018, Willibrordusgarage en winteropvang van daklozen. Het zijn drie van de onderwerpen waar de gemeenteraad van Amsterdam in de komende raadsvergadering over spreekt. Zie hieronder voor meer agendapunten en internet voor de volledige agenda. De vergadering is openbaar en ook live te volgen via de website.

De vergadering begint woensdag om 13:00 uur. De raad vergadert ook woensdagavond vanaf 19:30 uur en donderdag vanaf 13.00 uur. Na een pauze vanaf ongeveer 17:30 uur, gaat de vergadering donderdagavond om 19:30 uur verder. Zo nodig vergadert de raad ook donderdagochtend.

Agenda

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Installatie van het kandidaat raadslid El Ksaihi
 • Afscheid van (voormalig) wethouder Ollongren
 • Begroting 2018
 • Initiatiefvoorstel ‘Cultuuronderwijs voor alle kinderen’ van het lid Bouchibti
 • Initiatiefvoorstel “Klimaatraad 2.0” van het lid Bosman
 • Actieplan (dreigend) dakloze gezinnen
 • Marineterrein
 • Willibrordusgarage
 • Meerjarenplan Fiets

Actualiteiten

 • Van de leden Groot Wassink, Peters en Mbarki over de toekomst van de Bed-Bad-Broodvoorziening.
 • Van het lid Roosma over de openstelling van de winteropvang.
 • Van de leden Vink en Vroege over de Noord/Zuidlijn.
 • Van het lid Boomsma over de invoering van de Overstapregeling op Eeuwigdurende Erfpacht en de verlengde afkoop voor erfpachters met Algemene Bepalingen 1994.
 • Van de leden Ernsting en Moorman over de crisis bij het Stedelijk Museum.

De volledige agenda staat op internet.

Deze pagina wordt geactualiseerd tot één uur voor aanvang van de vergadering. Actualiteiten en mondelinge vragen gaan niet altijd door. Bijvoorbeeld omdat de vragen schriftelijk worden behandeld of het onderwerp binnenkort op een raads-/commissieagenda staat. Welke vragen doorgaan, wordt bekend gemaakt bij het begin van de vergadering.