AMSTERDAM - Om Amsterdammers wiens energiecontract door betalingsproblemen is ontbonden te hulp te schieten gaat de gemeente Amsterdam samenwerken met netbeheerder Liander. De komende periode gaat de netbeheerder adressen van huishoudens zonder energiecontract die op de lijst staan om afgesloten te worden van energie uitwisselen met de gemeente. Hierdoor kunnen gemeentelijke schuldhulpverleners deze kwetsbare huishoudens helpen om verdere groei van schulden en energieafsluiting te voorkomen.


Wethouder Moorman (Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening): "Gemeenten hebben amper zicht op de groep huishoudens wiens energiecontract is ontbonden. Deze kwetsbare en slecht zichtbare groep komt dankzij de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en Liander in beeld. Zo kunnen we gerichte hulp aanbieden en proberen te voorkomen dat deze groep verder in schulden verstrikt raakt en in de kou komt te zitten."

Door stijgende prijzen en hogere energiekosten raakt een steeds grotere groep Amsterdammers in de knel. Als de energierekeningen zich opstapelen kunnen energieleveranciers uiteindelijk het energiecontract van een huishouden ontbinden. De minister van Klimaat en Energie heeft in oktober besloten dat energieleveranciers zich maximaal moeten inspannen om afsluitingen te voorkomen. Toch kan een contract door betalingsachterstanden uiteindelijk nog steeds ontbonden worden. Energieleveranciers kunnen niet naar de bredere financiële problemen van hun klanten kijken en hulp bieden. Dat kan de gemeente wel. Door de gegevensuitwisseling met Liander kan de gemeente in deze kritieke fase ingrijpen, net als gemeenten dat doen bij een dreigende huisuitzetting. In Amsterdam is het aantal huisuitzettingen door deze aanpak sterk verminderd.

Bij de adressen die de netbeheerder de komende drie maanden met de gemeente deelt, gaat het om een groep huishoudens die niet ingingen op de hulp die Vroeg Eropaf-medewerkers van buurtteams hebben geboden. Een contractontbinding en een dreigende energieafsluiting kan het moment zijn waarop deze groep toch hulp accepteert. Zonder deze pilot is het niet mogelijk om deze hulp te bieden. Ruim 700 huishoudens in Amsterdam hebben momenteel geen energiecontract. Daar komen wekelijks ongeveer 20 huishoudens bij.

Zodra er sprake is van contractontbinding stuurt Liander een brief waarin wordt aangekondigd dat een buurtteammedewerker van de gemeente persoonlijk contact opneemt. Als de bewoners geen bezwaar maken wordt door de buurtteammedewerker samen met de bewoners gekeken hoe zo snel mogelijk een nieuw energiecontract kan worden afgesloten. Alleen dan kan afsluiting van energie worden voorkomen. Een buurtteammedewerker kan ook helpen om verdere escalatie van andere schulden te voorkomen.

Amsterdam en Liander zijn de eerste gemeente en netbeheerder die afspraken maken over het uitwisselen van gegevens om schuldenproblematiek aan te pakken. Na drie maanden wordt de pilot geëvalueerd. Bij positieve resultaten zal de gemeente bij het Rijk aandringen op wetgeving die deze gegevensuitwisseling mogelijk maakt.