AMSTERDAM - Hoogleraar Louise Gunning heeft op 1 september een gemeentelijke onderscheiding ontvangen: de Zilveren Medaille. Gunning is in de stad vooral bekend als voorzitter van de Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam en als bestuurder van de UvA.

Louise Gunning studeerde geneeskunde in onder andere Groningen en Rotterdam, maar kwam uiteindelijk naar Amsterdam en werd daar hoogleraar aan de UvA. Sindsdien heeft ze veel invloedrijke posities bekleed, en een grote bijdrage geleverd aan de Amsterdamse gezondheidszorg, kinderopvang en wetenschap. In verschillende rollen zet ze zich al 25 jaar in voor Amsterdam.

Amsterdam kennisstad

Zo was Gunning voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC en decaan van de Faculteit der Geneeskunde aan de UvA. Vanaf 2012 was ze drie jaar voorzitter van het gecombineerde College van Bestuur van de UvA en HvA. Hier heeft ze hard gewerkt om Amsterdam op de kaart te zetten als kennisstad. Ook heeft ze eraan bijgedragen dat Amsterdam steeds meer gezien wordt als vestigingsstad voor bedrijven en internationaal talent.

Hiernaast zette Gunning zich ook in voor de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse regering. Bij Schiphol is zij president-commissaris, maar ze neemt ook zitting in talloze andere commissies en raden.

Rampspoed

Ook in tijden van rampspoed heeft Louise Gunning indruk gemaakt. Bijvoorbeeld in haar functie bij het AMC tijdens de nasleep van de Bijlmerramp in de jaren '90, maar vooral in haar rol als voorzitter van Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam begin 2011.

Zilveren Medaille

Voor de Zilveren Medaille komen personen in aanmerking die zich meer dan 15 jaar buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Zij hebben de naam van Amsterdam naar buiten toe uitgedragen op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied op internationaal niveau.