AMSTERDAM - De gemeente start waarschijnlijk in het begin van volgend jaar met het verkoopproces van het afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam. In de afgelopen maanden is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de verkoop. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om het AEB inclusief de afvalscheidingsinstallatie te verkopen.

Afvalscheidingsinstallatie


Voor de zomer heeft het college aangegeven AEB te gaan verkopen, met een voorkeur om de afvalscheidingsinstallatie te behouden. Uit het onderzoek blijkt dat dit onhaalbaar is. Bij het loskoppelen van de afvalscheidingsinstallatie zou namelijk ook een nieuwe stikstofvergunning moeten worden aangevraagd. Dat vergt zeer veel tijd en de kans dat deze op dit moment wordt verleend is gezien de huidige impasse in het stikstofbeleid nihil.

Alternatieven

Dat betekent dat de gemeente haar doelstellingen op het gebied van het scheiden van afval en recycling/hergebruik van grondstoffen op een andere manier wil bereiken. De gemeente sluit met AEB een overbruggingscontract van minimaal drie jaar voor nascheiding. Die tijd gebruikt de gemeente om op zoek te gaan naar de beste manier en partners om het afval te scheiden én te recyclen. Denk dan aan het terugwinnen van meer grondstoffen zoals GFTE, papier/karton, luiers en textiel. Grondstoffen die vervolgens weer ingezet kunnen worden om de circulaire economie weer een stap dichter bij te brengen. Ook bestaat de optie dat de gemeente op termijn, op een andere locatie, een eigen nascheidingsinstallatie ontwikkelt. Want de duurzame ambitie rondom afvalverwerking blijft staan, maar de route waarop wordt anders.