AMSTERDAM - Vandaag heeft de gemeente Amsterdam een vestiging van Getir een voornemen tot last onder dwangsom gestuurd. De vestiging aan de Rijnstraat in Amsterdam Zuid past niet in het bestemmingsplan en kan ook niet gelegaliseerd worden volgens het afwegingskader dat het college van B en W heeft vastgesteld. De gemeente handelt naar aanleiding van een handhavingsverzoek voor deze vestiging. Controle wees uit dat de vestiging inderdaad niet op deze locatie past en daarom wil de gemeente dat de activiteiten worden gestaakt.

Wethouder van Dantzig: "We zien ook hier een vestiging met op de stoep geparkeerde fietsen en de overlast die gepaard gaat met distributie vanuit een relatief klein pand. Dit woon-winkel gebied vraagt om een open uitstraling: toegankelijke winkels waar je in en uit kan lopen. Flitsbezorging past niet op een dergelijke plek en daarom treden we hier op."

Eerder dit jaar heeft gemeente al meerdere vestigingen gemaand te stoppen met distributie vanuit panden die bedoeld zijn voor detailhandel. In iedere rechtszaak is de gemeente in het gelijk gesteld. Uiterlijk begin oktober zal het college het paraplubestemmingsplan voor de inspraak vast stellen. Daarin wordt vastgelegd waar vestigingen wel mogelijk zijn. Amsterdammers kunnen ook op het afwegingskader input geven.