WEESP - Met ingang van 1 juni 2019 zijn de gemeenten Weesp en Amsterdam ambtelijk gefuseerd. Alle ambtenaren van de gemeente Weesp zijn vanaf vandaag in dienst van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam werkt vanaf nu ook voor het Weesper bestuur en regelt de dienstverlening voor de inwoners van Weesp.


De meeste Weesper ambtenaren blijven in Weesp werken. In de praktijk zullen inwoners van Weesp niet veel van de ambtelijke fusie merken: diensten als burgerzaken, wijkbeheer en het sociaal team worden gewoon uitgevoerd in Weesp.


Welkomstontbijt voor Weesper ambtenaren

Alle Weesper ambtenaren zijn vanochtend hartelijk welkom geheten door de gemeentesecretaris van Amsterdam, Peter Teesink. Zij werden getrakteerd op een ontbijtje in de Stopera in Amsterdam. De gemeentesecretaris Teesink gaf aan dat de ambtelijke fusie nu echt van start kon gaan. Hij sprak het vertrouwen uit in de nieuwe organisatie: samen aan het werk aan en voor twee mooie steden!


Referendum

De ambtelijke fusie is het resultaat van een zoektocht van Weesp naar een fusiepartner, omdat de bestuurskracht van de gemeente ontoereikend bleek om haar taken goed te blijven uitvoeren. Na een intensief traject over de toekomst van Weesp, met inwoners, ondernemers en instellingen, sprak de gemeenteraad haar voorkeur uit. Daarnaast konden inwoners in maart 2018 in een referendum kiezen voor de gemeente Amsterdam of de gemeente Gooise Meren. Het merendeel van de Weespers, 57,4%, koos voor Amsterdam.