AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren in de renovatie en verduurzaming van het De Mirandabad in Zuid. Het De Mirandabad is het drukstbezochte zwembad van Amsterdam, met jaarlijks zo’n vierhonderdduizend bezoekers. Duizenden kinderen krijgen hier elk jaar zwemles. De investering is nodig om het zwembad te moderniseren, duurzaam te maken en toegankelijk te houden voor alle Amsterdammers.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport en bewegen): “Het De Mirandabad is een icoon in de stad waar veel Amsterdammers wel eens gezwommen hebben, binnen in het golfslagbad of baantjes hebben getrokken in het buitenbad in de zomer. Sporten en bewegen zijn belangrijk voor jong en oud, en leren zwemmen is essentieel voor alle kinderen in onze stad. Om het De Mirandabad mee te laten gaan met de tijd gaan we het vernieuwen en verduurzamen. We willen natuurlijk nog heel lang van dit geweldige zwembad kunnen blijven genieten.”

Energieverbruik en verduurzaming

Van alle gemeentelijke gebouwen is het De Mirandabad één van de koplopers in energieverbruik. Het hoofdgebouw is 45 jaar oud en op onderdelen sterk verouderd. De isolatie van het gebouw voldoet niet aan de hedendaagse standaard. Gecombineerd met de grootte van het zwembad en de verouderde installaties zorgt dit voor een zeer hoog energieverbruik en een grote CO2-uitstoot. Dat is in deze tijd, met klimaatverandering en gestegen energieprijzen, onhoudbaar.

Duurzaam

Met de renovatie en verduurzaming wordt het De Mirandabad volledig aardgasvrij gemaakt en bijna energieneutraal. Het hoofdgebouw wordt geïsoleerd en de installaties worden vernieuwd. Er wordt gekeken naar noodzakelijke vervangingen en de toegankelijkheid voor mindervaliden wordt verbeterd. Voor de koepel van het recreatiebad wordt onderzocht hoe deze op duurzame wijze kan worden verbeterd. Met de extra investering in duurzaamheid kan het De Mirandabad voldoen aan de gestelde duurzaamheidsambities voor 2030 van Amsterdam.

Praktische gevolgen voor zwemmers

Gezien de omvang van de renovatie en de verduurzaming is het onmogelijk om het De Mirandabad tijdens de werkzaamheden volledig open te houden. Er wordt nu rekening gehouden met gefaseerde sluiting van de binnenbaden in 2025 en 2026. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt.