AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat zes miljoen euro investeren in het versterken van lokaal ondernemerschap en het samen met ondernemers aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Ook wordt geïnvesteerd in de omgeving en voorzieningen van ondernemingen die bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de verschillende delen van de stad.

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken): “Amsterdam is voor ondernemers uit alle hoeken van de wereld een aantrekkelijke stad. Ons internationale ondernemersklimaat gedijt juist goed vanwege het unieke lokale karakter en de voorzieningen die de stad biedt. We willen met deze besteding werken aan een betere balans in de waardering en investering in stad tussen lokaal en internationaal ondernemerschap.”

Investeren in ondernemers

Ondernemers, groot en klein, zijn een belangrijke factor in de aantrekkingskracht van Amsterdam. Daarom is het belangrijk om met hen te investeren in de stad en vooral ook in de ondernemers zelf. Het gaat hierbij onder meer om gericht te investeren in de vaardigheden van ondernemers in het midden-en kleinbedrijf en in het versterken van de organisatiegraad en de onderlinge samenwerking.

Digitalisering en de voortdurend veranderende digitale wereld blijft een uitdaging voor de levensvatbaarheid van veel mkb-bedrijven. Sommige ondernemers zijn onvoldoende op de hoogte van alle mogelijkheden die digitalisering biedt. Om het mkb in Amsterdam te helpen verlengt de gemeente de ondersteuning aan het Digitaliseringsoffensief. Dit offensief richt zich op ondersteuning aan mkb’ers op het gebied van onder andere kunstmatige intelligentie, cybersecurity, e-commerce en data-analyse.

Vitale buurten samen met en voor ondernemers

De gemeente werkt met ondernemers, pandeigenaren en bij voorkeur ook bewoners aan een aanpak om de winkel-, werk- of uitgaansgebieden te versterken, op een manier die past bij de lokale situatie.

In de Straatgerichte aanpak werken publieke en private partijen samen om het unieke karakter van een winkelstraat of een gebied vast te houden, te versterken of terug te winnen. Dat doen ze door met elkaar te werken aan onder andere een divers aanbod en een aantrekkelijk straatbeeld. Ook worden gezamenlijk signalen op het gebied van weerbaarheid en veiligheid opgepakt. Deze aanpak loopt momenteel in elf straten in Oost, Zuid, West en Nieuw-West, en wordt de komende jaren voortgezet in ongeveer zeven nieuwe straten in de stad. Daarnaast loopt momenteel i

n het centrum een proef met drie extra beveiligers bovenop de maatregelen die lokale ondernemers al hebben genomen. De beveiligers ondersteunen bij veiligheidsproblemen, zoals winkeldiefstal of agressief gedrag. Bij succes zal ook dit model breder in de stad worden uitgezet.

De gemeente onderkent de uitdagingen voor de maakindustrie, stadslogistiek en stadsverzorgende bedrijven, zoals autogarages, aannemers en schoonmaakbedrijven in een groeiende stad. Er is beperkt geschikte bedrijfsruimte beschikbaar, waardoor bedrijven moeilijk tijdelijk of permanent ergens terechtkunnen. De gemeente wil deze vormen van bedrijvigheid meer kansen bieden op nieuwe plekken in de stad. Daarom zet de gemeente in op een werkcorporatie die zonder winstoogmerk bedrijfsruimte gaat verhuren. De werkcorporatie kan grote vloeroppervlaktes huren en vervolgens in delen verhuren. Daarnaast zet de gemeente in op stapeling van bedrijfsruimten, waarbij ruimte wordt gemaakt voor nieuwe werkfuncties bovenop bedrijventerreinen waarbij de bedrijvigheid behouden blijft.