AMSTERDAM - De opgeknapte 'lammetjesfontein', een nieuw stadsloket, meer supermarkten, extra woningen en mooiere straten: Osdorpplein wordt steeds meer een compleet stadscentrum waar Amsterdammers graag komen. De komende jaren wil de gemeente het stadscentrum van Nieuw-West verder versterken met meer betaalbare woningen, de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas, nieuwe gracht met bruggen, een langere promenade langs de Sloterplas en betere maatschappelijke voorzieningen. Vanaf vandaag gaan de concept investeringsnota en het concept stedenbouwkundig plan Osdorpplein de inspraak in. Het college legt ook voor om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Wethouder Reinier van Dantzig (Stedelijke Ontwikkeling): "Stadscentrum Osdorpplein heeft een unieke locatie: een stedelijk gebied in een groene, waterrijke omgeving. Nieuw West groeit naar een bevolking van 200.000 inwoners en dat vraagt om een volwaardig stadscentrum, met de voorzieningen die daarbij horen. Tegelijk wil je het unieke van dit deel van Amsterdam behouden en versterken: door het aan te wijzen als beschermd stadsgezicht, en door bijvoorbeeld het rondje Sloterplas uit te breiden met een nieuwe en langere promenade."

In de plannen is veel aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid in het gebied. Voetgangers krijgen meer ruimte: met veilige oversteekplekken en bredere stoepen met bomen en planten. Er komen meer duurzame woningen en plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen, te sporten of te ontspannen. Belangrijk onderdeel van de plannen is de bouw van ongeveer 1.050 woningen, in aanvulling op de bestaande woningvoorraad

Onderdeel van het stedenbouwkundig plan Osdorpplein is de keuze van de precieze locatie van de Nieuwe Meervaart. De Meervaart heeft meer ruimte nodig als cultureel podium in de stad en het moet ook een plek zijn waar theatermakers kunnen oefenen en waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. De gemeenteraad heeft gekozen voor een nieuw gebouw in de Sloterplas. De gemeente heeft drie opties tegen het licht gehouden en het college meent dat de 'optie zuid' het meest recht doet aan de uitkomsten van het eerdere participatietraject en de stedenbouwkundige uitgangspunten.

De komende weken zal het college in gesprek gaan met de buurt en direct omwonenden om de voorstellen te bespreken en te kijken waar de plannen verbeterd kunnen worden. De aftrap zal op 31 oktober zijn met een informatiemarkt in het gebied.