AMSTERDAM - Ambtenaren van de gemeente Amsterdam kunnen vanaf nu een aantal dagen per jaar vrijwilligerswerk doen bij organisaties die de stad en de Amsterdammer vooruithelpen. Zo stimuleert de gemeente dat medewerkers zich ook naast hun werk maatschappelijk inzetten.


Wethouder Hester van Buren (Personeel & Organisatie): “Medewerkers van de gemeente Amsterdam zetten zich elke dag in voor onze stad en voor Amsterdammers. Door maatschappelijke organisaties te helpen kunnen zij nog meer leren over wat er daar speelt. Deze ervaringen nemen zij mee in hun werk, waardoor we de gemeentelijke organisatie kunnen verbeteren. Ook is bewezen dat het doen van vrijwilligerswerk goed is voor de mentale en fysieke gezondheid. We geven medewerkers de ruimte om jaarlijks vier dagen aan de slag te gaan als vrijwilliger.”

Medewerkers van de gemeente zien door het doen van vrijwilligerswerk Amsterdammers en hun uitdagingen vanuit een ander perspectief. Doordat de gemeente vrijwilligerswerk onder werktijd mogelijk maakt, krijgen meer Amsterdammers hulp en kunnen meer Amsterdammers meedoen aan activiteiten. Ook zorgt het ervoor dat ambtenaren meer kennis en praktijkervaring opdoen, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of sport. Ambtenaren gaan zoveel mogelijk als vrijwilliger aan de slag in de stadsdelen waar hun inzet het hardst nodig is: Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Er wordt gestart met een pilot van twaalf maanden. Medewerkers van de gemeente kunnen tot maximaal vier dagen per jaar vrijstelling van hun leidinggevende krijgen voor het doen van vrijwilligerswerk. Het doen van vrijwilligerswerk verloopt via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, waarmee de gemeente deze pilot heeft opgezet. De organisaties die meedoen hebben raakvlak met werkterreinen van de gemeente, zoals cultuur, armoede of jongerenwerk. De organisatieonderdelen van deelnemende ambtenaren moeten de kosten van de pilot betalen uit hun eigen budget. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd.