AMSTERDAM - De gemeente heeft de claim van flitsbezorger Getir dat hun vestiging aan de 1e Jacob van Campenstraat tegenwoordig een supermarkt is, ongegrond verklaard. De gemeente stelt vast dat deze vestiging nog steeds hoofdzakelijk een darkstore is en dat daardoor niet wordt voldaan aan de uitspraak van de rechter dat Getir de activiteit darkstore moest stoppen. De gemeente vordert daarom een dwangsom in van 20.000 euro. Het is voor het eerst dat de gemeente een dwangsom invordert voor een darkstore.

Wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening): "De gemeente is niet over een nacht ijs gegaan en heeft gedegen onderzoek gedaan en tijd genomen om te bezien of de vestiging aan de Jacob van Campenstraat zoals aangekondigd werkelijk een supermarkt is geworden. Deze vestiging blijkt zich echter nog steeds voornamelijk te richten op de bezorging van boodschappen. Dit past niet in het bestemmingsplan en dus vinden wij dat zij moeten sluiten."

Getir heeft ook haar vestiging aan de Rijnstraat inmiddels deels ingericht als supermarkt. Ook deze vestiging draagt volgens de gemeente niet bij aan een goede ruimtelijke ordening en daarom heeft ook deze vestiging een last onder dwangsom ontvangen. Dit betekent dat hier de activiteiten met betrekking tot de darkstore gestaakt moet worden voor 17 november. In het geval zij daar niet aan voldoen kan eenzelfde procedure worden gevolgd als bij de vestiging aan de Jan van Campenstraat, maar Getir kan eerst nog naar de rechter stappen om dit besluit aan te vechten.

Wanneer de gemeente een darkstore aanschrijft kan de betreffende flitsbezorger een zienswijze indienen. De gemeente beoordeelt deze zienswijze, maar indien die niet tot een ander inzicht leidt volgt een definitieve last onder dwangsom. De vestiging van Getir aan de Rijnstraat zit dus in deze fase. Vervolgens kan de flitsbezorger naar de rechter stappen voor een voorlopige voorziening om sluiting te voorkomen. Vooralsnog heeft de gemeente soortgelijke rechtszaken gewonnen en zijn meerdere vestigingen inmiddels gesloten.

In plaats van sluiten kan een vestiging ook "voldoen aan de last", zoals Getir claimt gedaan te hebben in de Jacob van Campenstraat. De gemeente is het daar na onderzoek niet mee eens en vordert daarom de dwangsom nu in. Ook hier kan vervolgens een zienswijze worden ingediend die, indien de gemeente voet bij stuk houdt, ook weer gevolgd kan worden met een gang naar de rechter. Indien de rechter dan wederom de gemeente in het gelijk stelt zal de vestiging alsnog definitief moeten sluiten.