AMSTERDAM - Eén op de zeven werkende Amsterdammers ervaart discriminatie op het werk, blijkt uit recent onderzoek van de gemeente (OIS). Kwetsende grappen en opmerkingen worden het vaakst genoemd. Mensen worden op de werkvloer vooral gediscrimineerd met hun huidskleur, herkomst, leeftijd en geslacht. De gemeente start daarom vandaag, op Diversity Day, een vervolg van de anti-discriminatiecampagne Kom Op Amsterdam. De campagne is dit keer specifiek gericht op de arbeidsmarkt. Werkende Amsterdammers uit onder meer de zorg, bouw, transport en horeca doen in de campagne een oproep om op te komen gediscrimineerde collega's.

Vijftien procent van de werkende Amsterdammers geeft aan de afgelopen twaalf maanden discriminatie op de werkvloer te hebben ervaren. Sommige groepen werkenden ervaren vaker discriminatie dan anderen: mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond, uitzendkrachten, jongeren en vrouwen. Discriminatie op de werkvloer kan grote gevolgen hebben. Werkenden die discriminatie ervaren op hun werkplek zijn minder tevreden met hun werk, voelen zich minder gelukkig en voelen zich minder gezond dan anderen. Het leidt tot meer ziekteverzuim en personeelsverloop.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit): "Discriminatie is onacceptabel, ook op de werkvloer. De cijfers uit het onderzoek zijn confronterend en laten zien dat het anders moet. Met deze campagne roepen we werkgevers en werknemers op zich uit te spreken tegen discriminatie."

Veilige en inclusieve werkvloer
Werkgevers, branche- en koepelorganisaties hebben zich aangesloten bij de campagne. Bestuurslid van MKB Amsterdam, Michal van Dantzig: "Ook wat ons betreft moet de werkvloer bij uitstek een veilige plek zijn waar je jezelf mag zijn en geaccepteerd wordt. Je komt er immers elke dag. We hebben als collega's een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die veiligheid en inclusie. Wij vragen daarom onze duizenden leden om de oproep te delen: kom voor elkaar op."

Ook VNO-NCW, het GVB en andere organisaties hebben zich bij de campagne aangesloten. Op de campagnewebsite Kom Op Amsterdam staat een toolkit die werknemers en werkgevers kunnen gebruiken om hun steun voor de campagne te uiten en bij te dragen aan een inclusieve werkomgeving.

Blijven melden
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) krijgt jaarlijks de meeste discriminatiemeldingen binnen over de arbeidsmarkt. Jerrol Marten, directeur MDRA: "Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers discriminatie op hun werk vaak niet veilig kunnen melden. Klachten worden bovendien vaak niet goed afgehandeld. Het MDRA geeft daarom 7 tips aan bedrijven voor het inclusief afhandelen van een discriminatieklacht. Het melden van discriminatie bij het MDRA blijft daarnaast van groot belang. Wij kunnen naar aanleiding van meldingen in gesprek gaan met een bedrijf of een hele sector."

De campagne zal twee weken lang te zien zijn op straat, in het openbaar vervoer, op social media en op uiteenlopende werkplekken in Amsterdam