AMSTERDAM - Na intensieve gesprekken hebben de gemeente Amsterdam en de besturen van de Amsterdamse volkstuinverenigingen overeenstemming bereikt over de verdere ontwikkeling van de volkstuinparken. De partijen hebben een lijst met gezamenlijke uitgangspunten opgesteld, die vandaag aan de gemeenteraad is gestuurd. Ook de tuinders zelf krijgen de ruimte om te reageren op de nieuwe plannen. Afgelopen jaar ontstond onder Amsterdamse volkstuinders onrust over de plannen van de gemeente, met name over de voorgenomen huurprijsstijging. Naar aanleiding hiervan zijn de partijen opnieuw met elkaar om de tafel gegaan.


Het uitgangspunt voor de vernieuwing blijft het behoud van de volkstuinparken voor de toekomst, met daarin meer te doen voor meer Amsterdammers. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere voorstel van de gemeente zijn onder meer dat de huurprijs wordt verhoogd naar maximaal 95 cent per vierkante meter per jaar voor de eigen volkstuin. Voor nutstuinen wordt dit 30 cent. De verhoging wordt over een periode van vijf jaar ingevoerd. Het plan voor een solidariteitsbijdrage, waarbij tuinders elkaar financieel zouden ondersteunen, gaat niet door.

Eigen beheer
De verenigingen houden alle grond in eigen beheer. De gemeente gaat delen van het park niet meer zelf beheren, zoals eerst het plan was. De meerinkomsten worden door de volkstuinverenigingen en de gemeente beheerd en in samenspraak benut voor de volkstuinparken. Deze werkwijze moet nog verder worden uitgewerkt.

Maatwerk per park
De gemeente en de verenigingen zijn het eens dat de invulling van de plannen maatwerk per volkstuinpark moet zijn, omdat elk park uniek is en dat ook moet blijven. Fietsers zijn als gast welkom op de wandelpaden van de volkstuinparken. De mogelijkheid en noodzaak van een doorgaand fietspad in de volkstuinparken in het Westerpark voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van Haven-Stad wordt onderzocht. Voor de tuinparken in De Nieuwe Kern gelden ten aanzien van bereikbaarheid aparte afspraken vanwege de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): "Ik ben verheugd dat we na goede gesprekken met de besturen van de volkstuinverenigingen tot deze afspraken zijn gekomen. We behouden de parken voor de toekomst en de parken gaan actief aan de slag met meer openbare toegankelijkheid en medegebruik, zodat meer Amsterdammers van de prachtige parken kunnen genieten. De wijze waarop de nieuwe plannen tot stand zijn gekomen zie ik als een nieuwe manier om als gemeente met betrokken Amsterdammers samen te werken aan nieuw beleid."

Ook Eric van der Putten, de voorzitter van de Bond van Volkstuinders, die driekwart van de tuinders in Amsterdam vertegenwoordigt, is tevreden: "De afspraken geven een langdurige zekerheid voor de volkstuinen, die passen in Amsterdamse traditie van tuinieren en natuurontwikkeling. De tuinen blijven voor alle Amsterdammers financieel bereikbaar. Onze inzet op dit punt is bereikt".

Marije van Mierlo, vertegenwoordiger van de zelfstandige verblijfstuinen, geeft aan: "We waren ons rot geschrokken toen we de plannen zagen, met de vervijfvoudiging van de huurprijs, het inleveren van het algemeen groen en het splitsen van 20% van de tuinen. Dit zou het einde betekenen van de volkstuinen. Gelukkig is er goed naar ons geluisterd en hebben we beter passende afspraken kunnen maken. We zijn minstens net zo trots als de wethouder op de geboekte resultaten en hebben er weer vertrouwen in."

Vervolg
De besturen van de volkstuinverenigingen hebben de gezamenlijke uitgangspunten aan hun leden gestuurd. Deze hebben drie weken de tijd om te reageren. Eventuele punten die daar uit komen, worden in overleg tussen gemeente en besturen verder uitgewerkt. Het uiteindelijke besluit over de plannen voor de vernieuwing van de Amsterdamse volkstuinparken wordt door de gemeenteraad genomen.