AMSTERDAM - De gemeente en taxi-app Uber hebben een taskforce opgericht die gaat werken aan maatregelen om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. In deze taskforce zitten experts van de gemeente, Uber en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rob van Holten, mede-oprichter van Qbuzz, wordt voorzitter.

In de afgelopen twee maanden vonden in de regio Amsterdam acht ernstige ongelukken plaats met een taxivoertuig. In zes gevallen was daar een chauffeur van Uber bij betrokken. Vier ongelukken hadden een dodelijke afloop. Uber heeft naar aanleiding van deze ongelukken zelf al een aantal maatregelen genomen. In de taskforce moeten we tot verdere, noodzakelijke afspraken met elkaar komen.

Controleerbare afspraken
De taskforce wil voor de zomer een social charter presenteren. Daarin worden concrete en controleerbare afspraken gemaakt over onder andere verkeersveiligheid, transparantie en het delen van data.

Ook voor tto's
De directeuren van toegelaten taxiorganisaties (tto’s) zullen periodiek ook worden geïnformeerd over de voortgang die wordt gemaakt in de taskforce. Daar waar de afspraken met Uber ook nuttig en wenselijk zijn voor de rest van de taxibelmarkt, waar naast Uber ook toegelaten taxiorganisaties en andere aanbieders actief zijn, zullen we die daar ook van toepassing verklaren.