AMSTERDAM - Amsterdamse basisschoolbesturen en de gemeente Amsterdam lanceren vandaag het platform andersom.amsterdam, dat de werkdruk moet verlichten op scholen met een lerarentekort. Het platform zorgt ervoor dat externe professionals eenvoudig en snel kunnen bijspringen op bassischolen waar de werkdruk te hoog is. Hierdoor houden scholen meer tijd over voor het geven van goed onderwijs. De lancering vond plaats in OBA Oosterdok.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs): 'Door het lerarentekort is het voor scholen een hele uitdaging om elke dag voor elke klas een passende leraar te vinden. Dit is een tijdrovende opgave, die ten koste gaat van het onderwijs zelf. Het platform andersom.amsterdam zorgt ervoor dat externe professionals snel bij kunnen springen op basisscholen met een hoge werkdruk. Zo voorkomen we dat klassen naar huis worden gestuurd en zorgen we er tegelijk voor dat kinderen hun talenten ook op andere gebieden kunnen ontplooien.'

Het platform is een initiatief van de gemeente Amsterdam en het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de vereniging van veertig schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam. De gemeente en het BBO hebben samen geïnvesteerd in het platform. Het doel van platform is het verlagen van de werkdruk voor leraren en voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd. Het platform helpt scholen om gericht te zoeken naar externe professionals die passen bij de school en de juiste ervaring hebben om kinderen een rijke schooldag te bieden.

De bijspringprogramma's die het platform aanbiedt variëren in duur van zes weken tot een jaar en bieden aanbod op alle onderwijsdomeinen (Kunst & Cultuur, Natuur & Milieu, Wetenschap & Techniek, Sport & Beweging, Burgerschap & Persoonlijke ontwikkeling). Andere steden zijn inmiddels ook geïnteresseerd in dit initiatief. Den Haag en Almere zullen waarschijnlijk dit jaar nog met hulp vanuit Amsterdam een andersom.denhaag en een andersom.almere opzetten.