AMSTERDAM - Amsterdamse ondernemers bereiden zich, met hulp van de gemeente, voor op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 'Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie' dat eind 2020 aan de Tweede Kamer is gestuurd. In het wetsvoorstel worden werkgevers en intermediairs verplicht volgens een voorgeschreven werkwijze discriminatie bij de werving en selectie van werknemers en stagiairs tegen te gaan. De Inspectie SZW ziet vervolgens toe op de naleving. Als een werkgever de werkwijze niet gebruikt, dan kan de inspectie een boete opleggen die openbaar wordt gemaakt.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Diversiteit): "We willen dat iedereen een gelijke kans heeft op werk, en deze wet draagt daar zeker aan bij. Wel zien we dat dit veel vraagt van Amsterdamse ondernemers. Daarom moeten we ze een handje helpen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Niemand wil immers dat deze wet een papieren tijger wordt. Het gaat om het resultaat, want met alleen gelijke kansen op papier zijn Amsterdammers niet geholpen."

De samenwerking van de gemeente en Amsterdamse ondernemers heeft onder andere het online platform Amsterdam Divers en Inclusief opgeleverd. Dit platform helpt ondernemers die vaak geen eigen HR-afdeling hebben, om hun bedrijf op een makkelijke manier inclusief en divers te maken. Ook is er intensief samengewerkt om mystery-instrumenten te testen: instrumenten waarbij een match wordt gezocht op basis van talent en vaardigheden.

Pien Thate (Biolicious): "Kleinere ondernemers zijn samen een enorme werkgever. Tegelijkertijd kunnen ze elkaar vaak moeilijk vinden. Wat ik echt goed vind aan deze aanpak is dat gemeente de Amsterdamse ondernemers opzoekt en ze samenbrengt. Zodat ze niet alleen wegwijs worden in de nieuwe regelgeving maar ook ideeën en ervaringen kunnen delen. Als netwerk sta je veel sterker en kun je elkaar helpen om een meer diverse werkgever te worden."

De hulp aan Amsterdamse ondernemers is onderdeel van een omvangrijk plan om discriminatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt tegen te gaan. Hieronder vallen ook de aanpak stagediscriminatie, de inzet van mystery guests en een bestuurlijk convenant tussen gemeente en werkgevers. Ook gaat de gemeente als aandeelhouder actiever aandacht vragen voor diversiteit en inclusie bij deelnemingen van de gemeente.

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt in Amsterdam nog steeds vaak voor. Afgelopen zomer bleek uit onderzoek dat 21 procent van de Amsterdammers die onlangs waren afgewezen bij een sollicitatie denkt dat dit het gevolg van discriminatie was. Zeker 14 procent van de Amsterdammers ervaart discriminatie op de werkvloer. Deze problematiek is door de coronacrisis alleen maar groter geworden. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals uitzendkrachten of studenten op zoek naar een stage, hebben al langer te maken met discriminatie. Nu de werkloosheid toeneemt en het tekort aan stageplekken oploopt, hebben deze groepen het nog moeilijker.