AMSTERDAM - Sportaanbieders in Amsterdam moeten vanaf 1 januari 2022 voldoen aan drie nieuwe basiseisen voor veilig sporten. Trainers en begeleiders die met kinderen onder de 18 jaar of met kwetsbare groepen werken moeten de Gedragscode Sociale Veiligheid van NOC*NSF ondertekenen. Ook moeten ze beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast moet elke sportaanbieder over een vertrouwenscontactpersoon beschikken. De gemeente zal de samenwerking beëindigen als aanbieders niet aan deze basiseisen voldoen, waardoor een sportaanbieder bijvoorbeeld geen subsidie meer krijgt of niet langer gebruik kan maken van armoederegelingen via de Stadspas.

Wethouder Simone Kukenheim (Sport): “Sporten bij een sportclub kan enorm bijdragen aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het leuk en natuurlijk gezond voor lichaam en geest. Belangrijk is de sfeer op een club: kun je jezelf zijn? Worden je grenzen gerespecteerd? Op het grote merendeel van de clubs is dit gelukkig het geval. Helaas blijkt ook uit onderzoek dat één op de acht sporters ooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksueel misbruik op de sportclub<1/>. Dit is onaanvaardbaar en moet te allen tijde worden voorkomen. De nieuwe basiseisen moeten aanbieders en verenigingen helpen om een veilig sportklimaat te creëren, waarin sporters zo nodig bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen. Ook hebben we als gemeente straks een middel in handen om zo nodig de samenwerking te beëindigen.”

De nieuwe regels gaan gelden voor sportaanbieders waar de gemeente mee samenwerkt., bijvoorbeeld voor aanbieders die gebruik maken van de armoederegelingen via Stadspas en Jeugdfonds Sport, of van gemeentelijke subsidieregelingen. Verder kan er sprake van samenwerking zijn als een aanbieder wordt ingezet bij bepaalde activiteiten die de gemeente organiseert, zoals gemeentelijke sportstimuleringsactiviteiten op scholen of bij sportactiviteiten in de wijk. Voor aanbieders van kickboksen, thaiboksen of mixed martial arts (mma) gelden de eisen van het Keurmerk van de Nederlandse Vechtsportautoriteit. Dit keurmerk kan worden aangevraagd bij de vechtsportautoriteit.

2021 geldt als overgangsjaar, waarin aanbieders hun basiseisen op orde brengen. Hierbij kunnen ze ondersteuning krijgen van de gemeente. Vanaf volgend jaar moeten alle sportaanbieders aan de eisen voldoen.