AMSTERDAM - Een goede werkgever zijn voor zowel eigen medewerkers als extern ingehuurde medewerkers met oog op een langer dienstverband. Dat is de insteek van het besluit van het college van B en W op 14 februari 2017. Uitzendkrachten die langer dan 12 maanden aaneengesloten werkzaam zijn voor de gemeente Amsterdam mogen vanaf nu mee solliciteren op interne vacatures.

Tot op heden mochten uitzendkrachten gelijk met externe sollicitanten solliciteren. Uitzendkrachten werken vaak al langer binnen de gemeente en kennen daardoor de organisatie en werkzaamheden. Aanleiding genoeg om vacatures die beschikbaar zijn voor interne vervulling ook aan uitzendkrachten aan te bieden. Voorwaarde is dat zij langer dan 12 maanden aaneengesloten voor de gemeente Amsterdam werken. Een besluit dat meer perspectief voor uitzendkrachten biedt op een vast dienstverband en de gemeente Amsterdam de mogelijkheid geeft om talenten, kennis en expertise vast te houden.

Goed werkgeverschap

De gemeente Amsterdam wil een goede en eigentijdse werkgever zijn, niet alleen voor de eigen medewerkers in dienst bij de gemeente, maar ook voor extern ingehuurde medewerkers. De juiste man op de juiste plek op het juiste moment inzetten om het werk voor Amsterdam en de Amsterdammers zo goed mogelijk uit te voeren. Soms is inzet van externe medewerkers vereist, bijvoorbeeld voor het opvangen van tijdelijke piekbelastingen, vervanging bij ziekte of benodigde specifieke deskundigheid. Goed werkgeverschap is daarbij altijd het uitgangspunt. De gemeente Amsterdam wil zoveel mogelijk gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk bieden, investeren in gemotiveerde werknemers en kansen bieden om vast in dienst te komen.