AMSTERDAM - Het college van B en W wil de financiële drempel voor kleinschalige buurtgerichte evenementen verlagen, door in de legesverordening 2023 voor evenementen een nieuwe categorie toe te voegen. Het gaat om vergunningen voor evenementen tot maximaal 250 bezoekers. Deze krijgen een gereduceerd tarief van 250 euro in plaats van de 1.046 euro die het nu kost. Ook wil het college in 2023 nader onderzoek doen naar een meldingsplicht in plaats van een vergunning voor evenementen tot 250 of 500 bezoekers.


Wethouder Touria Meliani (Evenementen): "Kunst en cultuur moeten voor elke Amsterdammer dichtbij zijn. Kleinschalige evenementen zorgen voor verbinding tussen Amsterdammers. Financiële drempels wegnemen om kleine evenementen te organiseren helpt hierbij."

Op 9 november wordt de legesverhoging 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de categorie evenementen tot maximaal 500 bezoekers geldt een tarief van 1.046,00 euro. Het college stelt voor daar een nieuwe categorie tot maximaal 250 bezoekers aan toe te voegen, met een legestarief van 250 euro. Bij evenementen tot 250 bezoekers gaat het vaak om buurtevenementen met een relatief eenvoudig karakter, met minder werk voor de vergunningverlening. In de raadsvergadering van december 2023 zal het wijzigingsvoorstel worden ingebracht.

In het coalitieakkoord is het voornemen opgenomen om kleinschalige buurtgerichte evenementen vrij te stellen van leges. Dit is op korte termijn niet mogelijk, omdat er tijd nodig is om dit goed te kunnen regelen. Het college gebruikt 2023 als pilotjaar en onderzoekt in de praktijk voor welk type evenement kan worden volstaan met een meldingsplicht in plaats van een vergunning. Belangrijkste criteria om dit te toetsen zijn een veilig verloop voor bezoekers en een aanvaardbaar overlastniveau voor de omgeving.