AMSTERDAM - Om de informatiebeveiliging van de gemeente Amsterdam te verbeteren, start de gemeente per 23 november 2022 met een online meldpunt voor ethische hackers. Met het meldpunt kan Amsterdam met behulp van experts van buiten de gemeente digitale kwetsbaarheden in de eigen systemen sneller signaleren en oplossen. Zo kunnen de systemen van de gemeente beter worden beschermd.


Wethouder Shula Rijxman (ICT & Digitale Stad): "Met de toename van digitalisering nemen ook digitale kwetsbaarheden toe. De gemeente Amsterdam wil een betrouwbare overheidsorganisatie zijn en stimuleert het melden van vermoedelijke kwetsbaarheden en zwakke plekken in de eigen digitale informatievoorziening. Het meldpunt voor ethische hackers draagt bij aan het verhogen van onze digitale weerbaarheid."

Centraal meldpunt

Via het meldpunt kunnen kwetsbaarheden in de digitale omgeving van de gemeente Amsterdam gemeld worden. Tot nu toe was het voor ethische hackers zoeken waar zij met hun bevindingen terecht konden. Om de drempel voor deze ethische hackers te verlagen en meldingen te stimuleren, is het online meldpunt ingesteld.

Ethisch hacken

Onder ethisch hacken wordt hacken met een 'nobele' doelstelling verstaan. Dit houdt in dat kwetsbaarheden in systemen niet voor eigen gewin worden gebruikt, maar worden gemeld bij de eigenaar of beheerder, zodat de kwetsbaarheden aangepakt kunnen worden en systemen beter kunnen worden beschermd.