AMSTERDAM - Afgestudeerde mbo-studenten kunnen vanaf 2023 met een traineeship aan de slag bij de gemeente Amsterdam. Er is plek voor zestien afgestudeerden met een afgerond mbo-diploma op niveau 3 of 4. Het gaat om een traineeship met baangarantie, waardoor alle trainees na het goed doorlopen van het traineeship voor de stad kunnen blijven werken. Begin volgend jaar start de werving en selectie. Het MBO-traineeship start in september 2023.

Wethouder Sofyan Mbarki (MBO en toeleiding arbeidsmarkt): "Het mbo is onmisbaar voor onze stad. Een van mijn prioriteiten is een gelijkwaardige positie van mbo-studenten ten opzichte van andere studenten. De waarde en het belang van het mbo wordt terecht steeds meer gezien, maar toch hebben veel mbo'ers nog altijd moeite om een goede stage te vinden of de juiste baan in aansluiting op hun studie. We hebben ruim 27.000 mbo-studenten in Amsterdam waar zoveel talent tussen zit. Ik ben er trots op dat we binnen onze gemeente deze studenten een goede start op de arbeidsmarkt kunnen geven."

Wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie): "Mbo'ers brengen nieuwe invalshoeken en ervaringen mee, waardoor we als organisatie kunnen groeien. Het MBO-traineeship past bij onze ambitie om meer mbo-talent te binden aan de organisatie. Zij dragen er aan bij dat het personeelsbestand van de gemeente een brede afspiegeling vormt van de Amsterdamse beroepsbevolking. Wij willen als grote werkgever zo ook een voorbeeld stellen voor het bedrijfsleven. We kijken ernaar uit om komend jaar de eerste lichting mbo-trainees te verwelkomen."

Vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

Het MBO-traineeship is bedoeld voor afgestudeerde mbo'ers die maximaal vier jaar geleden hun diploma hebben gehaald en zich vakinhoudelijk en persoonlijk verder willen ontwikkelen binnen de gemeente Amsterdam. Het traineeship is inhoudelijk samengesteld met input van onder andere mbo-studenten, collega's, docenten, opleidingsmanagers, andere gemeenten en externe organisaties. Het traineeship duurt 22 maanden (twee studiejaren), waarin de trainees op verschillende werkplekken, binnen en soms buiten hun vakgebied, met goede begeleiding aan de slag zullen gaan. Bij de selectie wordt, naast de opleiding en functievereisten, vooral gelet op vaardigheden. Er zijn functies bij Zwembaden, Subsidie, Inkoop en Juridisch bureau Sociaal (SIS), Leerplicht, Werk, Participatie en Inkomen, Stadswerken, inkoop Fysiek, Digitale voorzieningen en bij VGA Verzekeringen.

MBO-Agenda

De gemeente Amsterdam heeft sinds 2015 de MBO-agenda. Met deze agenda zetten de gemeente en mbo-instellingen samen in op sterk en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de stad, en op een optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten. Belangrijke punten binnen de MBO-agenda zijn kwalitatief onderwijs, een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en samenleving, ruimte voor ontwikkeling en experimenteren met nieuwe onderwijsinhoud en onderwijsvormen, het stimuleren van doorleren en een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven.

Meer informatie over het MBO-traineeship is te vinden op werkenbij.amsterdam.nl/mbo-traineeship.