AMSTERDAM - Vandaag heeft de gemeente Amsterdam drie vestigingen van darkstores met flitsbezorging in De Pijp aangeschreven om hen te bewegen tot sluiting. De vestigingen van deze darkstores met flitsbezorging zijn in strijd met het bestemmingsplan. De impact op de buurt van de vestigingen is daarnaast groot. Er wordt veel overlast ervaren en bij controles zijn meermaals overtredingen vastgesteld. Daarom moeten de flitsbezorgondernemingen deze drie vestigingen sluiten.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): "Zoals bekend geldt in Amsterdam een voorbereidingsbesluit en worden nieuwe regels voorbereid die de komst van nieuwe darkstores met flitsbezorging gaan reguleren. Uitgangspunt is een verantwoorde ruimtelijke ordening, een goed woon- en leefklimaat en het verminderen van overlast om buurten en straten leefbaar te houden. Voor vestigingen van voor het voorbereidingsbesluit kondigden we al aan de handhaving te intensiveren en daar is dit het resultaat van. Deze drie vestigingen in de Pijp veroorzaken veel overlast en passen niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt nu een last onder dwangsom opgelegd, zodat deze vestigingen hun deuren sluiten."

Sinds 2021 zijn drie flitsbezorgondernemingen gevestigd in De Pijp. Er zijn vestigingen aan de Eerste Jacob van Campenstraat 60-64 (Getir), Daniël Stalpertstraat 97 (Zapp) en het Gerard Douplein 90-92 (Gorillas). De winkels zijn gevestigd op locaties die bedoeld zijn voor detailhandel: winkels waar klanten in en uit lopen en producten kunnen uitkiezen. Darkstores met flitsbezorging voldoen niet aan de eisen uit het bestemmingsplan: de winkelruimtes zijn niet publiek toegankelijk: het zijn distributiecentra voor flitsbezorging. Deze centra worden vaker bevoorraad en voortdurend bezocht door flitsbezorgers, wat voor overlast zorgt, zoals verkeershinder, geluidsoverlast, fietsparkeeroverlast en afvaloverlast. Daarnaast zijn de ondernemingen ook buiten de gebruikelijke winkeltijden open.

De gemeente wil de situatie aanpakken en heeft een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd. De ondernemers mogen op dit voornemen eerst nog reageren. Komt het tot het definitief opleggen van een last onder dwangsom, dan zullen de vestigingen moeten sluiten. Doen zij dat niet tijdig dan moeten zij een dwangsom van 20.000 euro betalen. Voor de ondernemingen bestaan er verschillende juridische mogelijkheden om dit besluit aan te vechten, maar de gemeente verwacht dat de winkels binnen afzienbare tijd hun deuren sluiten, zodat de overlast voor buurtbewoners stopt.

Momenteel wordt een afwegingskader voorbereid ten behoeve van het paraplubestemmingsplan dat darkstores met flitsbezorging zal gaan reguleren. Hierin staat waar en onder welke voorwaarden darkstores voor flitsbezorging een plek kunnen krijgen in de stad. Al eerder heeft het college van B en W aangegeven dat deze distributiecentra in woonwijken ongewenst zijn vanwege de leefbaarheid. De drie winkels waarop nu wordt gehandhaafd zijn allemaal in een woonwijk gevestigd. Eerder deze maand werd ook op de Fagelstraat in West een vestiging van Zapp aangeschreven. De gemeente sluit niet uit dat in de toekomst tegen meer bestaande darkstores met flitsbezorging zal worden opgetreden.