AMSTERDAM - Het college van B en W gaat de langdurige leegstand van woningen aanpakken door eigenaren te verplichten hun huizen zo snel mogelijk weer te laten bewonen. Dit is mogelijk doordat in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet een aparte regeling voor Amsterdam is opgenomen. Het experiment is in de Leegstandsverordening opgenomen en wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het experiment geldt in beginsel tot 1 januari 2025.


Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting): "De woningnood in onze stad is hoog. We hebben te weinig woningen en er staan er nog steeds veel woningen onnodig leeg. Ik ben blij met dat we dat laatste nu beter kunnen aanpakken. In deze tijd zijn lege woningen onbegrijpelijk. Dus gaan we ervoor zorgen dat huizen weer zijn om in te wonen."

De regeling binnen het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet geeft de gemeente de mogelijkheid om een aantal nieuwe maatregelen te nemen voor een effectievere aanpak van woningleegstand. De belangrijkste is dat de gemeente vanaf nu een dwangsom kan opleggen aan een eigenaar van een leegstaande woning als de leegstand niet wordt opgelost. De boetes voor het niet melden van leegstand zijn verhoogd naar 9.000 euro voor professionele verhuurders en 4.500 euro voor overige overtreders. De gemeente kan een eigenaar dwingen om een leegstaande woning tijdelijk te verhuren en indien nodig de maximale huurprijs bepalen.

De nieuwe leegstandverordening is tot stand gekomen na inspraak en met advies van de stadsdelen. Er was ruime steun voor het vaststellen van de leegstandverordening. De gemeenteraad zal nog met de nieuwe verordening moeten instemmen. Naar verwachting zal dat in november van dit jaar gebeuren, waarna de nieuwe verordening op 1 december aanstaande in werking kan treden. Het college onderzoekt het komende jaar of het wenselijk is om tweede woningen te reguleren.