AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat naast de huidige locaties meer Oekraïense vluchtelingen opvangen in het Wow-hotel in Amsterdam Nieuw-West en op twee schepen die komen te liggen bij Java-eiland in Amsterdam Oost. De opvanglocaties zullen deze week in gebruik worden genomen. In totaal biedt Amsterdam vanaf dat moment plek aan 900 voor oorlogsgeweld gevluchte Oekraïners.

Stand van zaken noodopvang in Amsterdam
De gemeente Amsterdam vangt sinds vorige week Oekraïense vluchtelingen op. Op dit moment kunnen er al maximaal 300 Oekraïeners terecht in het A&O hostel in Amsterdam Zuidoost en in het Savoy Hotel in Amsterdam Zuid. Met de nieuwe opvangplekken worden er in Amsterdam 900 plekken gerealiseerd. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komt daarmee het totaal op ongeveer 1.500 opvangplekken.

Vorige week vrijdag vroeg het Rijk aan de 25 veiligheidsregio om elk 2.000 opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan de helft op korte termijn. Met de nieuwe opvanglocaties voldoet Amsterdam aan deze vraag. De zoektocht naar aanvullende opvanglocaties gaat door. De verwachting is dat er de komende tijd nog meer vluchtelingen uit Oekraïne richting Nederland zullen komen.

Centraal punt en noodopvang
Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te coördineren zal er vanaf donderdag 10 maart een centrale plek worden ingericht in de RAI. Hier kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich melden en zullen zij worden geholpen aan een opvangplek. De sporthal in de Van Hogendorpstraat in Amsterdam West wordt vanaf deze week gereed gemaakt voor noodopvang. De sporthal zal niet direct worden gebruikt, maar wordt achter de hand gehouden in het geval er in een keer een groter aantal Oekraïense vluchtelingen aankomt, die niet direct in de hotels kunnen worden ondergebracht. De gemeente streeft ernaar de bedden in deze noodopvang zo kort mogelijk bezet te houden en voor doorstroom te zorgen naar locaties met betere voorzieningen.

Naast de organisatie van voldoende opvangplekken is de gemeente Amsterdam ook begonnen met het opzetten van psychosociale zorg, dagbesteding, onderwijs en uitzicht op werk. De coördinatie en opvang organiseeert de gemeente Amsterdam in samenwerking met HVO-Querido, het Leger des Heils, De Regenboog Groep en het Rode Kruis.

Website 'Amsterdam steunt Oekraïne'
Vanaf woensdag 9 maart is op de website van de gemeente Amsterdam meer informatie te vinden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De pagina op de website van de gemeente zal worden gebruikt om vraag en aanbod van hulpacties te coördineren. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de aankomst van de eerste vluchtelingen in de stad hebben veel inwoners en ondernemers hulp aangeboden. Er wordt nu geïnventariseerd welke hulp nodig is. Als hierover meer duidelijk is zal dit via deze pagina worden gecommuniceerd.