AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam stelt bijstandsgerechtigden per direct in staat hulp te bieden aan Oekraïense vluchtelingen door maatwerk te bieden bij de kostendelersnorm. Als een bijstandsgerechtigde de komende periode Oekraïense vluchtelingen wil opnemen wordt deze inwoner niet aangemerkt als medebewoner en heeft dit geen nadelig effect op de bijstandsuitkering. De gemeente Amsterdam pleit er ook voor om naast de organisatie van gemeentelijke en particuliere opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen nu al te starten met het organiseren van financiële ondersteuning, de mogelijkheid op werk en scholing. Zo kunnen Oekraïense vluchtelingen die de komende periode in Nederland verblijven zo goed mogelijk worden opgevangen.

Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken en Vluchtelingen): "De afgelopen dagen hebben veel Amsterdammers zich bij ons gemeld die hulp willen bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Deze gastvrijheid is hartverwarmend. We zorgen er met deze aanpassing voor dat ook bijstandsgerechtigden de komende tijd kunnen helpen als dit nodig is. Ik roep andere gemeenten op om dezelfde uitzondering te maken en pleit er daarnaast voor dat we nu al verder kijken dan opvang alleen. Oekraïense vluchtelingen zullen voor langere tijd in Nederland verblijven, het is daarom belangrijk om nu al na te denken over de mogelijkheden voor werk, scholing en ondersteuning."

Kosovo-wet EU

Nederlandse paspoorthouders en hun eerstegraads familie woonachtig in Oekraïne kunnen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruik maken van tijdelijke regelingen. Als zij niet beschikken over voldoende middelen kunnen zij gebruik maken van een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten, een wekelijkse toelage en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten. Zij komen op deze manier ook in aanmerking voor ziektekosten- en een WA-verzekering.

Voor Oekraïners zonder familie in Nederland geldt dit niet en moet die worden georganiseerd. Het opnieuw activeren van de Kosovo-wet van de EU uit 2001 zou uitkomst kunnen bieden voor deze groep Oekraïense vluchtelingen.

Stand van zaken noodopvang in Amsterdam

De gemeente Amsterdam is deze week net als andere gemeenten op verzoek van het Rijk begonnen met de organisatie van tijdelijke en lange termijn opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment worden er tijdelijk 92 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de noodopvang in Amsterdam Zuidoost. Dit aantal kan tot het weekend tijdelijk uitgebreid worden tot 200 opvangplekken.

Daarnaast is de gemeente bezig met het regelen voor opvangplekken voor de lange termijn in de stad. Op dit moment richt de gemeente zich op 200-300 opvangplekken, maar de verwachting op basis van de voorspellingen van het UNHCR, is dat er een grotere stroom aan vluchtelingen op komst is en er nog meer plekken nodig zullen zijn