AMSTERDAM - In de regio Groot-Amsterdam zijn op dit moment meer dan zevenduizend vacatures in de bouw, installatietechniek, infrastructuur en metaal. Om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen werkt de gemeente samen met werkgevers, brancheorganisaties en opleiders om mensen in deze sectoren snel aan het werk te helpen. Amsterdammers die op zoek zijn naar een baan of van baan willen wisselen kunnen vanaf deze week gebruik maken van gratis omscholingstrajecten. Ook organiseert de gemeente oriëntatiedagen en is er een speciale website met meer informatie.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): "Investeren in werkgelegenheid en het ondersteunen van sectoren die cruciaal zijn voor de energietransitie zijn belangrijke doelstellingen van het nieuwe college. Samen met bedrijven en opleidingsinstituten zorgen we voor gratis omscholingstrajecten voor Amsterdammers die aan de slag willen in de bouw, metaal, infrastructuur en de installatietechniek. Op deze manier zorgen we voor toekomstbestendige banen voor Amsterdammers en werken er straks meer mensen aan de verduurzaming van de stad".

Doelstellingen klimaatakkoord


Het vervullen van de vacatures in de bouw, infrastructuur en techniek draagt bij aan de doelstelling om de stad sneller te verduurzamen. In 2050 wil Amsterdam alleen schone energie gebruiken, woningen isoleren, zoveel mogelijk daken voorzien van zonnepanelen en volledig zijn overgestapt naar uitstootvrij vervoer.

Meer informatie


Van 6 tot en met 29 juni loopt de campagne 'Baan met Toekomst'. Geïnteresseerde Amsterdammers kunnen zich via de site www.amsterdam.nl/baanmettoekomst aanmelden voor de oriëntatiedagen op 18, 22, 25 en 29 juni. Tijdens deze dag komen ze meer te weten over de sectoren, de verschillende banen en mogelijke opleidingen. Geschikte kandidaten kunnen starten aan een gratis omscholing.