AMSTERDAM - Het aantal kinderen met een zwemdiploma A in Amsterdam is de laatste jaren afgenomen. De voornaamste reden voor deze daling is de coronapandemie en de sluiting van zwembaden als gevolg daarvan. De verschillen in diplomabezit binnen Amsterdam zijn groot. De gemeente gaat haar aanpak diplomazwemmen intensiveren, en gaat zich meer richten op doelgroepen die schoolzwemmen het meest nodig hebben. Het gaat dan om kinderen op scholen met een relatief laag diplomabezit, kinderen op het Speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en nieuwkomerklassen.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Bewegen): ”Zwemvaardigheid is van levensbelang en daarom zet het stadsbestuur zich al jaren in om te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen een zwemdiploma halen. De gemeente heeft schoolzwemmen altijd gefinancierd, ook na de landelijke afschaffing in 1985. Daarnaast zorgen wij ervoor dat zwemles voor de armste gezinnen wordt vergoed. Een gerichte campagne voor schoolzwemmen op scholen waar minder kinderen een diploma hebben heeft direct resultaat gehad. Voor het aankomend schooljaar hebben zich inmiddels 115 scholen aangemeld, dat zijn er nu nog 106. We moeten nu alles doen om ervoor te zorgen dat meer kinderen hun zwemdiploma halen.”

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren veel in gang gezet om de daling van het diplomabezit tegen te gaan. Desondanks is het aantal leerlingen met een A-diploma in groep 8 gedaald van 95,2% in 2020 naar 92,3% in 2023. De voornaamste reden voor deze daling is de coronapandemie, waardoor zwembaden gesloten waren en kinderen niet naar zwemles konden. Het college heeft daarom besloten om de aanpak diplomazwemmen te intensiveren, om de daling van het aantal kinderen met een diploma een halt toe te roepen en meer kinderen hun B-diploma te laten halen.

Pilot schoolzwemmen

In kwetsbare gezinnen lukt het soms niet om de zwemlessen te organiseren of is men zich te weinig bewust van het belang van zwemles. Juist dan kan schoolzwemmen een belangrijke rol spelen. Wel kan de huidige vorm van schoolzwemmen voor scholen en docenten belastend zijn en kostbare onderwijstijd innemen voor specifiek die groep kinderen die die tijd hard nodig heeft. Daarom is de gemeente Amsterdam gestart met een pilot op enkele scholen in de stadsdelen Zuidoost en Noord, waar zwemles naschools wordt georganiseerd, waarbij docenten worden ontlast door de begeleiding aan ouders of externe samenwerkingspartners zoals de BSO over te laten. Daarnaast is er binnen de pilot een programma om de zwemvaardigheid van kinderen op peil te houden nadat ze hun diploma hebben behaald. De eerste resultaten van de pilot zijn veelbelovend.

Uitbreiding vangnet en vergoeding Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam

Hoge kosten zijn ook vaak een belemmering voor ouders om hun kinderen niet op zwemles te zetten. Naast de pilot zet het college zich ook in om meer kinderen aan een diploma te helpen via het vangnet van het programma schoolzwemmen, en met vergoedingen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam (JFSCA). Het JFSCA betaalt de zwemles voor kinderen waarvan de ouders het zelf niet kunnen betalen.

In 2023 zijn er ongeveer 5200 aanvragen voor zwemles en bijpassend diploma’s via het JFSCA vergoed: een recordaantal. Het is de verwachting dat minimaal dit aantal ook in 2024 wordt gehaald. Samen met de uitbreiding van schoolzwemmen en de pilot blijven zwemmen gaan er in 2024 in Amsterdam meer kinderen leren zwemmen dan ooit tevoren.