AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam is de eerste gemeente die haar preferente positie opgeeft bij bijstandsschulden.


Dat betekent dat de gemeente als schuldeiser geen aanspraak meer kan maken op een hoger bedrag dan andere schuldeisers. De verwachting is dat het aantal mensen dat een nieuwe schuldenvrije start kunnen maken door de maatregel met 15% toeneemt. Daarnaast heeft de gemeente het afgelopen jaar nog een aantal maatregelen doorgevoerd die ervoor zorgen dat het Amsterdamse inkomensbeleid transparanter en eenvoudiger wordt. Zo komt er meer aandacht voor preventie en hanteert de gemeente vaker de menselijke maat.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): "Duidelijkheid is belangrijk voor mensen met schulden in de bijstand. Ingewikkelde regels en lange procedures helpen hier niet bij. Met deze aanpassingen aan ons inkomensbeleid zorgen we ervoor dat we meer problemen kunnen voorkomen, schulden sneller kunnen oplossen en mensen in de bijstand dus beter kunnen helpen."

Preventie en de menselijke maat
In een schuldregeling hebben schuldeisers met een preferentie positie wettelijk recht op een hoger bedrag dan andere schuldeiseres. Hierdoor blijft er minder over voor andere schuldeisers. Vaak hebben overheidsinstanties een dergelijke preferente positie. De gemeente Amsterdam geeft deze nu bij bijstandsschulden op, ook wanneer de klant een vergissing heeft gemaakt. De nieuwe beleidsregels zijn een uitwerking van de ambitie van het college om de bestaanszekerheid van kwetsbare Amsterdammers te vergroten.

Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen maanden een aantal andere wijzigingen in de toepassing van de Participatiewet doorgevoerd. Zo gaat Amsterdam meer inzetten op preventie. Dit gebeurt door klanten beter te informeren en extra begeleiding te bieden. De praktijk leert dat mensen in de bijstand de regels en procedures niet altijd goed begrijpen, omdat de Participatiewet te ingewikkeld is. Daardoor worden er onbewust fouten gemaakt of wordt niet altijd de juiste informatie doorgegeven. Extra aandacht moet onverwachte (financiële) consequenties voorkomen.