AMSTERDAM - De economische crisis heeft veel zelfstandigen en ZZP’ers hard geraakt. Alleen al in Amsterdam deden ruim 40.000 zelfstandigen een beroep op de eerste Tozo-regeling. De rijksregelingen zijn in de afgelopen periode versoberd, terwijl de crisis aanhoudt. Om mensen weer perspectief te bieden en de bestaanszekerheid van zelfstandigen en ZZP’ers te versterken is de gemeente Amsterdam voornemens een fors steunpakket uit te rollen: het Actieplan Veerkracht. Amsterdam wil daar in 2021 ruim 7 miljoen voor uittrekken. Voor begeleiding naar (tijdelijk) ander werk, de aanpak van schuldenproblematiek en bedrijfsondersteuning. Hiermee biedt Amsterdam een additionele aanpak op het landelijke crisis- en herstelpakket. In dit pakket worden gemeenten opgeroepen zelfstandigen te ondersteunen bij heroriëntatie op hun activiteiten, hier is landelijk 6,5 miljoen beschikbaar.

Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken): “De coronacrisis treft zelfstandigen in de stad ongekend hard. Dankzij de Tozo-regeling is er gelukkig snel financiële hulp geboden, dat scheelt natuurlijk enorm maar dit biedt nog onvoldoende perspectief voor de middellange termijn. Daarom wil Amsterdam meer doen. Afgelopen zomer zijn wij aan de slag gegaan met de ondersteuning aan ondernemers, maar ook zelfstandig ondernemers moeten op de gemeente kunnen rekenen als het tegen zit. Met deze aanpak bieden we hen perspectief en ondersteuning”.

Actieplan Veerkracht
De gemeente presenteert in het Actieplan Veerkracht drie routes naar snel herstel:
Begeleiding naar werk
De eerste route is de begeleiding naar (tijdelijk) werk in loondienst. De gemeente begeleidt al veel Amsterdammers in een uitkeringssituatie naar werk en ook de dienstverlening rondom de begeleiding van Werk-naar-Werk is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. De Tozo- ondernemers voor wie een (bij)baan perspectief biedt kunnen rekenen op dezelfde begeleiding.

De-escaleren van schuldproblematiek
In de tweede plaats wordt er gekeken naar de-escalatie van bestaande schulden en eventueel geestelijke nood. Ondernemers die hiermee te maken krijgen worden sneller geïdentificeerd en met voorrang geholpen. Hetzelfde geldt voor ondernemers die aangeven problemen te hebben met het behouden van hun personeel.

Ondersteuning voor het bedrijf

Tot slot worden ondernemers waar nodig ook ondersteund in hun bedrijfsvoering. De dienstverlening voor ondernemers in zwaar weer zal worden opgeschaald. Voor de coronacrisis was er ruimte voor honderden coachingsgesprekken per jaar, nu voor een veelvoud daarvan. Met coaches wordt gekeken hoe reëel de toekomst van een onderneming is en welke hulp kan worden geboden om te zorgen voor een meer inkomen uit de eigen onderneming.

Zelfstandigen, ZZP’ers en de Amsterdamse arbeidsmarkt

Amsterdam kent relatief veel zelfstandigen die werkzaam zijn in de sectoren die hard worden getroffen door de crisis, zoals kunst- cultuursector, toerisme, taxivervoer en de horeca. Hierdoor is het beroep op ondersteuningsmaatregelen van de overheid in Amsterdam relatief groter dan in de rest van het land. Amsterdam telt naar schatting 89.000 zelfstandigen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de inkomsten uit het eigen bedrijf.