AMSTERDAM - Twee jaar na de verkiezingen van stadsdeelcommissie en Gemeenteraad vraagt de Gemeente Amsterdam haar mening aan Amsterdammers over hun bekendheid, vertrouwen en tevredenheid. In de enquête wordt gevraagd of men de Gemeenteraadsleden kent, Stadsdeelcommissieleden kent, achter hun plannen staat en meer.


In de evaluatie komt niet de vraag voor wat men van de stadsdeelverkiezingen zelf vond; 2 maanden voor de verkiezingen werden actieve burgers die zich kandidaat stelden plots geconfronteerd met het feit dat Partijen als Partij mee konden doen; waardoor niet op 'mensen' gestemd werd maar in bijna alle stadsdelen op een zittende Partij gestemd werd en die bijna overal de stadsdeelzetels kreeg..

Wie mee wil evalueren als Amsterdammer kan dat doen op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/evaluatie-bestuurlijk-stelsel/

Studio Dreams Come True

studiodr@studiodreamscometrue.nl