AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam opent samen met het Leger des Heils een 24-uurs opvang voor beschermd verblijf voor mensen met psychische problemen. De huidige opvangplekken op locatie Westburgh in de Generatorstraat in Amsterdam Nieuw-West waren aan vervanging toe. De gemeente heeft daarom 4,7 miljoen euro geïnvesteerd in vernieuwing van deze opvangplekken. De komende tien jaar biedt deze locatie ruimte aan dertig bewoners. Daarna verhuist deze opvang naar de nog te bouwen stadswijk Haven-Stad. Het Leger des Heils zorgt voor de begeleiding van de groep kwetsbare mensen.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang): ”In Amsterdam hebben we meerdere locaties waar we mensen opvangen die nog niet klaar zijn om zelfstandig te wonen. Een van die plekken is de opvang Westburgh. Met de vernieuwing van dit gebouw zorgen we ervoor dat de mensen die op deze plek wonen niet hoeven te verhuizen en dat we deze opvangplekken behouden. Ik ben blij dat het Leger des Heils deze mensen blijft begeleiden.’’

Harry Doef (Directeur Zorg Leger des Heils) : “Herstel begint met een (t)huis. Als dat eigen huis er (nog) niet is kan een thuis als Westburgh een prima start van het hersteltraject zijn. Dat thuis willen we onze deelnemers hier bieden.”

Beschermd verblijf
Op de locatie Westburgh is er ruimte om dertig volwassenen vanaf 23 jaar op te vangen. Hier verblijven mensen die te maken hebben met psychische problemen en 24 uur per dag begeleiding nodig hebben. Beschermd verblijf zorgt voor een veilige en stabiele woonomgeving met de nodige ondersteuning. De bewoners ontvangen hulp op verschillende vlakken, waaronder de geestelijke en fysieke gezondheid, werk en opleiding, financiën en deelname aan de samenleving. De begeleiding is gericht op het helpen behouden of vergroten van hun zelfstandigheid, de ondersteuning bij psychische problemen en het traject naar zelfstandig wonen.