AMSTERDAM - Om jongeren met schulden sneller in beeld te krijgen bij gemeentelijke schuldhulpverlening gaat de gemeente Amsterdam samenwerken met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die onder meer de studiefinanciering regelt. Eén op de vijf jongeren in Amsterdam geeft aan problematische schulden te hebben. Vaak gaat het om schulden bij meerdere partijen. Minister Schouten (Armoedebeleid) heeft toestemming gegeven voor een pilot van de gemeente en DUO voor de duur van een jaar. Tijdens de pilot ontvangt de gemeente van DUO een melding als er betalingsachterstanden zijn. Bij een positieve evaluatie kan de samenwerking tussen de gemeente en DUO daarna worden voortgezet.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): "Jongeren met schulden zijn vaak niet in beeld bij de gemeentelijke schuldhulp. Vaak schamen ze zich of weten ze niet dat er hulp beschikbaar is, zodat ze niet of te laat aan de bel trekken. Daarom starten we samen met DUO deze pilot. Straks kunnen jongeren met betalingsachterstanden in een vroeg stadium worden geholpen door buurtteams. Zo voorkomen we dat de schulden van jongeren onnodig oplopen."

Jongeren zijn kwetsbaar voor geldproblemen. Vanaf hun 18e verjaardag krijgen ze nieuwe financiële verantwoordelijkheden, terwijl de meeste jongeren nauwelijks een buffer hebben. Ruim 80% van de jongeren met problematische schulden heeft onder andere een studieschuld. Daarom kan de pilot met DUO ervoor zorgen dat de gemeente deze jongeren eerder kan bereiken.

Wat houdt de pilot in?
DUO stuurt de gemeente voortaan een signaal als een jongere betalingsachterstanden heeft van minimaal 270 euro en niet op het persoonlijke aanbod van een betalingsregeling reageert. Een Vroeg Eropaf-medewerker van het buurtteam in Amsterdam neemt dan contact op met de jongere. Deze medewerkers zijn gespecialiseerd in het leggen van het eerste contact en het bieden van hulp op maat. Samen met de betrokkene kijken ze wat er aan de hand is en welke mogelijkheden er zijn om de problemen op te lossen. Ze geven tips en adviezen, maar kunnen indien nodig ook schuldhulpverlening bieden. Naar verwachting start de pilot begin volgend jaar.

Voor schuldhulp aan jongeren heeft de gemeente Amsterdam een speciale aanpak: Jongeren Schuldenvrije Start. Bij deze aanpak komen jongeren met schulden boven de 3.000 euro in aanmerking voor een traject waarbij een jongerenschuldhulpverlener een jongere begeleidt bij het versneld oplossen van de schuld en het werken aan een toekomstplan.