AMSTERDAM - Amsterdam overweegt om op bepaalde plekken in de stad een alcoholverbod op het water in te voeren, dit om overlast tegen te gaan.

De raad heeft gisteren ingestemd met een voorstel om te onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Dit werd met een krappe meerderheid aangenomen. Het is niet duidelijk op welke locaties de passagiers dan geen alcohol zouden mogen drinken.

Beperkt aantal passagiers
Amsterdam is al langer bezig om overlast op het water terug te dringen. Zo wil de gemeente een verbod op het vervoeren van meer dan twaalf personen op een boot. Ook is het mogelijk dat er op specifieke locaties een vaarverbod komt voor boten die 's nachts het water op willen.

Voor de pleziervaart moet er een maximum aantal van 12 personen per boot komen, al is er ook een motie aangenomen om te kijken of hier uitzonderingen voor moeten worden gemaakt. Voor de passagiersvaart gaat de gemeente vergunningen verstrekken. Dit worden er hooguit 550.

Afgelopen dinsdag werd er voor de ambtswoning van burgemeester Halsema nog geprotesteerd tegen de nieuwe voorgestelde vaarregels. De demonstranten vonden de aangekondigde maatregelen te ver gaan. Op hun spandoeken stonden leuzen als: 'Niet verbieden maar handhaven.'