AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam stelt een eenmalige compensatie beschikbaar voor kleine ondernemers die last hebben van de sterk toegenomen energieprijzen. Het college stelde eerder een steunpakket van in totaal 10 miljoen euro vast voor het MKB. Hiervan komt nu 7 miljoen euro ter beschikking voor de 'Tegemoetkoming Energiekosten voor het Amsterdamse micro MKB'. De Amsterdamse compensatie is een overbrugging tot de landelijke TEK-regeling beschikbaar komt en in aanvulling op de Amsterdamse Advies- en Fixteams. Voor de Fixteams wordt in totaal 3 miljoen euro vrijgemaakt. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming vanaf 1 februari 2023 aanvragen.


Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken): "Als college vinden we het belangrijk om ondernemers te ondersteunen die dreigen om te vallen door de gestegen energielasten. Ik schrik van de prijsstijgingen waar sommige ondernemers mee worden geconfronteerd. Met dit pakket ondersteunen we ondernemers en helpen we hen structureel te verduurzamen om zo op lange termijn een flinke besparing te realiseren."

Compensatie Energieregeling

Ondernemers met minimaal twee en maximaal tien werknemers, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en gevestigd zijn in Amsterdam, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van minimaal 1000 euro en maximaal 5000 euro. Hoeveel subsidie ondernemers precies krijgen is afhankelijk van hun energiekosten. Ondernemers die financiële compensatie ontvangen worden ook gevraagd om zich aan te melden voor een energiescan, zodat zij inzicht krijgen in alle besparingsmogelijkheden. Een hoge energierekening wordt niet alleen veroorzaakt door hoge energieprijzen, maar bijvoorbeeld ook door slechte isolatie of niet-energiezuinige apparaten. Ondernemers kunnen de regeling aanvragen van 1 februari tot en met 28 februari 2023 via www.amsterdam.nl/subsidies.

Advies- en Fixteams

De gemeente Amsterdam ondersteunt ondernemers ook met Advies- en Fixteams. Deze teams gaan langs bij ondernemers in verschillende gebieden in de stad om ze te helpen met de verduurzaming van hun onderneming. Na een energiescan worden diverse maatregelen genomen op het gebied van apparatuur, glas, isolatie, ledverlichting, regeltechniek en verwarming. Zo krijgen ondernemers structurele en lange termijn oplossingen aangeboden om te verduurzamen.

Tot nu toe zijn bijna 428 ondernemers in verschillende delen van de stad op deze manier ondersteund. In de periode van 1 november tot 25 januari 2023 is een besparing gerealiseerd van ca. 310 ton CO2, 480.000 kWh en 48.200 m3 gas. Dit betekent een besparing van circa 9% elektriciteit en 6% gas, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse besparing van bijna 700 euro per onderneming.