AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden dat er tot 1 maart 2024, 300 extra opvangplekken voor asielzoekers kunnen worden gerealiseerd. Deze opvangplekken komen bovenop de bestaande 3.700 opvangplekken voor asielzoekers en vluchtelingen en 3.400 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in Amsterdam. Gezien de situatie in Ter Apel wil de gemeente Amsterdam zich opnieuw inzetten om de druk op de opvang te verminderen. Daarnaast doet de gemeente opnieuw een oproep aan het kabinet om via de spreidingswet voor een gedegen asielketen met menswaardige opvang te zorgen.


Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen): “We hebben niet te maken met een asielcrisis maar met een opvangcrisis. De staatssecretaris klopt inmiddels al bijna twee jaar bij gemeenten aan met de vraag om tijdelijke opvangplekken te organiseren. De opvangplekken zijn vaak niet optimaal en kostbaar. Het wordt tijd om de asielketen in de basis aan te pakken. De druk op Ter Apel is op dit moment groot, een situatie zoals de zomer van vorig jaar lijkt zich te herhalen. De gemeente Amsterdam is een gastvrije stad en bekommert zich om het lot van vluchtelingen. Daarom biedt de stad opnieuw extra tijdelijke opvangplekken aan. Wij hopen wederom dat meer steden ons voorbeeld volgen.”

Opvang van vluchtelingen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam draagt bij aan de opvang van vluchtelingen. Sinds 2021 zijn er door het hele land extra tijdelijke opvangplekken nodig voor vluchtelingen. Zij kunnen door de druk op de asielketen niet altijd op een opvangplek rekenen in Ter Apel. Amsterdam biedt inclusief het azc op de Willinklaan nu plek aan circa 3.700 vluchtelingen en statushouders. Sinds het uitbreken in Oekraïne worden er door de gemeente Amsterdam ook 3.400 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. In totaal gaat het daarmee om plekken voor 7.100 mensen.