AMSTERDAM - Amsterdam geeft woningcorporaties meer ruimte om geld te lenen. Zo kunnen woningcorporaties investeren in sociale woningbouw.

Dankzij het extra leenbedrag voor de woningcorporaties komt er meer nieuwbouw voor huishoudens met lage inkomens.

300 miljoen extra

Het maximale leenbedrag waarvoor de gemeente garant staat, wordt verhoogd met €300 miljoen, van € 8,3 naar €8,6 miljard. Door deze aangepaste overeenkomst kunnen de acht grootste Amsterdamse woningcorporaties goedkoper geld lenen. Dit geld wordt geïnvesteerd in de sociale woningbouw. Er worden woningen bijgebouwd en meer aan onderhoud gedaan.

Acht corporaties profiteren

De overeenkomst is tot en met 31 december 2019 en geldt voor de volgende Amsterdamse woningcorporaties: De Alliantie, De Key, DUWO, Eigen Haard, Stadgenoot, Ymere, Rochdale en Woonzorg Nederland.