AMSTERDAM - Binnen de Centrumring S100 in Amsterdam zijn vanaf 1 januari 2024 geen zware touringcars van meer dan 7,5 ton meer welkom. Veel Amsterdammers ervaren overlast van deze touringcars, dus worden ze zoveel mogelijk verplaatst naar de randen van de stad, waar bezoekers met het openbaar vervoer verder de stad in kunnen reizen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de route Weesperstraat-Valkenburgerstraat-Kattenburgerstraat.


Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): "Er komen jaarlijks veel bezoekers naar Amsterdam met een touringcar. Dat zijn niet alleen toeristen, maar ook kinderen op schoolreisje naar Artis of ouderen die naar een museum gaan en daar willen we graag ruimte voor bieden. Maar met 300 tot 450 touringcars per dag er is teveel overlast voor de bewoners in het centrum, waar juist heel weinig plek is voor deze grote wagens. Daar gaan we vanaf volgend jaar een eind aan maken."

Grote touringcars zijn voor groepsreizen een handig vervoersmiddel, maar met dagelijks ruim 300 touringcars binnen de Centrumring wordt het te druk en ervaren bewoners veel overlast. De zware touringcars zorgen voor opstoppingen in smalle straatjes en voor minder veiligheid in het verkeer in de drukke binnenstad voor fietsers en voetgangers. Ook zijn ze te zwaar voor de kades en bruggen en zorgen ze voor uitstoot als ze met draaiende motor staan te wachten op hun passagiers. Daarom mogen zware touringcars vanaf volgend jaar niet meer binnen de Centrumring komen. Rond de Centrumring wordt gekeken naar extra op- en afstapplekken en worden bestaande plekken verbeterd. Er komt bijvoorbeeld een extra op- en afstapplek op de De Ruijterkade Oost. Ook wordt er gekeken naar parkeerplekken bij stations, zodat de bezoekers met openbaar vervoer verder naar het centrum kunnen reizen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de Weesperstraat-Valkenburgerstraat-Kattenburgerstraat. Langs deze route bevindt zich een groot aantal culturele organisaties, zoals Nemo, het Joods Historisch Museum en de Hermitage. Daarnaast kunnen grote touringcars die basisschoolleerlingen, ouderen, mensen met een beperking of artiesten naar bepaalde educatieve of culturele locaties rijden een ontheffing aanvragen zodat ze toch binnen de Centrumring kunnen komen. Iedereen kan de komende vier weken een zienswijze indienen op het plan, om mee te denken over hoe de plannen worden uitgevoerd.