AMSTERDAM - Op Zeeburg komt de Sluisbuurt: een duurzame groene wijk aan het water met 5500 nieuwe woningen. Plús een nieuw ondergronds afvalsysteem. Het einde van de zak op straat is in zicht.

Over de Sluisbuurt is goed nagedacht. Het wordt een mooie, groene en dichte en duurzame wijk. En ook het afval wordt op een andere manier ingezameld dan normaal: ondergronds.

Geen zak te zien

In de Sluisbuurt komt een nieuw ondergronds afval transportsysteem (OAT). De voordelen: meer ruimte, geen afvalzakken op straat, geen lawaai en uitlaatgassen van vuilniswagens, minder stank en minder ergernis. Het nieuwe systeem zamelt afval in onder het maaiveld. Het scheelt zo’n 137 afvalcontainmers op straat en zo’n 28 uur aan vuilniswagen per week in de wijk. Er rijdt alleen nog maar een vrachtwagen van de terminal naar de afvalfabriek.

Afval terminal?

Het OAT bestaat uit een stelsel van buizen onder de grond. U gooit uw zak in openingen voor gescheiden afval in een gebouwtje. De zak gaat van de inwerp-opening naar een inzamellocatie, de terminal. Grof afval (een stoel, ofzo) kan een probleem opleveren. Daarom komt er voor grof huishoudelijk afval een extra voorziening in de nabijheid.

Almere, Arnhem, Amsterdam

In Nederland wordt OAT in Almere en Arnhem toegepast. Amsterdam sprak met beide gemeenten. De steden zijn positief over de techniek, maar het toepassen van dit systeem op grote schaal ging niet altijd zonder slag of stoot. Daar leert Amsterdam weer van. Ook in Londen is een systeem toegepast in het gebied rondom het stadion ‘Wembley’. De stad heeft na ervaringen met dit systeem besloten om ook in twee andere gebiedsontwikkelingen het systeem toe te passen. In Scandinavische landen, Spanje en Azië wordt het systeem steeds vaker en met veel succes toegepast. Nu Amsterdam nog.

Meer lezen

Ondergronds Afvaltransport Sluisbuurt

Tot het voorjaar 2017 gaven bewoners, ondernemers en belangenorganisaties reacties op het concept stedenbouwkundig plan. Deze reacties werden meegenomen in het plan. Het definitieve plan wordt naar verwachting eind 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Zie: www.amsterdam.nl/sluisbuurt