AMSTERDAM - In Amsterdam mag komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken in stadsparken en groengebieden. Burgemeester en wethouders hebben dat vandaag besloten.

"Het college streeft ernaar om oud en nieuw voor iedereen feestelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de incidenten met vuurwerk en de overlast voor mens en dier als gevolg van het afsteken van vuurwerk terug te dringen", zo staat in een brief aan de gemeenteraad.

"Het afsteken van vuurwerk in parken leidt tot schade aan groenvoorzieningen en tot overlast, omdat de knallen en/of visuele effecten kunnen resulteren in schrikreacties bij dieren."

33 parken
Het stadsbestuur heeft 33 parken en groenterreinen aangewezen waar vuurpijlen, rotjes en ander knal- en siervuurwerk taboe zijn, waaronder het Wertheimpark, het Oosterpark, het Vondelpark, het Sarphatipark, het Noorderpark en het Vliegenbos. "Er blijft binnen de gemeente voldoende ruimte over om vuurwerk af te steken", aldus B&W.

Sinds vorig jaar mocht in de hoofdstad al geen vuurwerk meer worden afgestoken rond ziekenhuizen en al langer geldt een verbod rond instellingen waar dieren worden verzorgd of opgevangen.