AMSTERDAM - Vanaf maandag 3 mei is in de Amsterdamse metrostations geen reclame meer te zien voor 'fossiele producten', zoals auto's die rijden op fossiele brandstoffen of vliegtickets tegen dumpprijzen. De gemeente en reclame-exploitant CS Digital Media sluiten daarover vandaag een convenant. Amsterdam is de eerste stad van Nederland die reclame voor fossiele producten uit het straatbeeld wil weren. De afspraken over reclames in de metrostations zijn hiervan de eerste stap.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): "We willen een stad zijn waar zuinig met energie wordt omgesprongen, waar energie alleen duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt. Op die manier wil het college de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% terugdringen in 2030. Reclame die in de stad te zien is, zou een afspiegeling van die ambitie moeten zijn. De motie van de raadsleden Groen, Bakker en Kiliç was voor het college een aansporing om met reclame-exploitanten afspraken te maken over het terugdringen van reclame voor fossiele producten in de publieke ruimte. Met de ondertekening van dit convenant zet Amsterdam daarmee een eerste mooie stap."

Mark Veenman, COO CS Digital Media: "Dit gezamenlijk initiatief past in de #racetozero doelstellingen van CS Digital media om collectief bewustzijn te creëren bij publiek en adverteerders. De duurzaamheidsdoelstellingen moeten door iedereen serieus worden genomen. Ook onze industrie speelt een rol in dit proces. Maatschappelijke veranderingen gaan met kleine stapjes en hiermee zetten wij een volgende stap. Om het aantrekkelijk te maken voor de adverteerder om mee te doen lanceren wij tegelijkertijd 'DOOH Good': extra zendtijd voor de adverteerder om de effecten van het verduurzaamde product of diensten extra uit te lichten en onder de aandacht te brengen."

Afspraken
Vanaf 3 mei 2021 is op het digitale netwerk van de Amsterdamse metro geen reclame voor fossiele olieproducten ten behoeve van de aandrijving van motoren en machines meer te zien. Ook reclame voor voertuigen die worden aangedreven door fossiele brandstoffen worden geweerd. Voor vliegmaatschappijen is het niet meer toe te staan vermelding te maken van dumpprijzen voor vliegreizen. Het is juridisch gezien niet mogelijk om bedrijven die reclame willen maken in de metrostations in zijn geheel te weren, dit is alleen mogelijk op productniveau.

Vervolg
Naar aanleiding van de aangenomen motie gaat de gemeente Amsterdam ook met andere exploitanten in de stad in gesprek over het weren van reclame voor fossiele producten.