AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er niet geloot hoeft te worden voor vergunningen voor een Bed and Breakfast. Alle mensen die zich voor 16 februari 2020 hebben aangemeld als B&B-houder, kunnen een vergunning aanvragen. Reden voor dit besluit is dat de aanmeldingen een ander beeld gaven dan verwacht: van de bijna 2700 aanmeldingen ligt het aantal aanmeldingen in het centrum lager dan het gestelde quotum, en buiten het centrum juist hoger.

Nieuwe quota

Met name in het centrum was het aantal aanmeldingen met 1024 veel lager dan het quotum van 1340.Tegelijk was in 27 wijken buiten het centrum, zoals Slotermeer Zuidwest en IJburg West, het aantal aanmeldingen hoger dan verwacht. Op basis van de werkelijke aanmeldingen is opnieuw gekeken naar de eerder vastgestelde quota. Deze kunnen in een groot aantal wijken naar beneden worden bijgesteld, terwijl er nog steeds beperkte ruimte overblijft voor groei. In een aantal wijken buiten het centrum waren er juist meer aanmeldingen en kon het quotum iets omhoog. Het totale aantal maximum te verstrekken vergunningen voor B&B’s in de stad blijft zo min of meer gelijk op ongeveer 3200, terwijl groei in het centrum wordt tegengegaan, B&B’s beter over de stad zijn verspreid en er niet hoeft te worden geloot.

De oude quota waren berekend op basis van het aantal bekende B&B’s. In drukke toeristische gebieden zoals de binnenstad streeft het college naar een beperking van het aantal B&B’s, terwijl buiten het centrum nog ruimte is voor groei. De reden voor het verschil in het aantal verwachte en werkelijke aanmeldingen, ligt vermoedelijk in het feit dat bestanden gedateerd zijn. Een aantal B&B-houders in het centrum is al eerder gestopt maar heeft dit niet gemeld, en in wijken buiten het centrum is het aantal B&B’s de laatste tijd juist gegroeid.. Ook kan het zijn dat een aantal B&B-houders zich nu niet heeft gemeld omdat zij niet voldoen aan de gestelde voorwaarden.