AMSTERDAM - Voor wie geen huis heeft en niet zelf in staat is om ergens anders onderdak te vinden is er van 29 november tot 1 april weer winteropvang.

Elke winter bereidt de gemeente zich samen met de opvanginstellingen voor op de opvang van daklozen in de winterperiode. Deze winter vindt de opvang plaats in de voormalige Penitentiaire Inrichting op de Havenstraat in stadsdeel Zuid en in stadsdeel Centrum in De Haven op het Hekelveld en in een voormalige school in de Nieuwe Looiersstraat. De Havenstraat wordt als eerst geopend, daarna volgen de andere locaties.

Bed, douche, warme maaltijd en ontbijt

De mensen die toegelaten worden tot de winteropvang kunnen tussen 16.30 en 22.00 uur bij de winteropvang naar binnen. Ze krijgen een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. Overdag verlaten zij de opvang uiterlijk om 09.30 uur.

Voor wie?

De winteropvang is bedoeld voor dak- en thuislozen. De GGD spreekt met de mensen die zich aanmelden en bepaalt of zij zelfredzaam zijn en toch zelf onderdak kunnen regelen. Ook kijkt de GGD of mensen extra kwetsbaar zijn en misschien speciale zorg nodig hebben. Dan gaan zij naar de reguliere opvang elders in de stad.

Toegang tot de winteropvang

Mensen die gebruik willen maken van de winteropvang kunnen zich aanmelden bij de Screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen op de Jan van Galenstraat 323, ingang B. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl.