AMSTERDAM - Amsterdamse sportclubs die niet voldoen aan de basiseisen van sociale veiligheid krijgen niet langer financiële steun van de gemeente. De gemeente wil dat ieder kind kan sporten in een veilige, inclusieve en pedagogisch verantwoorde omgeving.

De basiseisen sociale veiligheid, zoals het overleggen van een VOG voor wie met jeugd werkt, zijn nodig voor een veilig sportklimaat. Sinds 2022 is die verklaring verplicht voor sportclubs die financiële steun krijgen van de gemeente. Vanaf vandaag gaat de gemeente handhaven en vanaf juni komt er een jaarlijkse uitvraag bij elke club, zo maakte wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Bewegen) vandaag bekend.

Zeven sportclubs in

Amsterdam voldoen na meerdere herinneringen nog niet aan de eisen. Met deze clubs wordt de samenwerking, na een laatste waarschuwing, stopgezet. Veruit de meeste sportclubs zijn voortvarend aan de slag gegaan om de basiseisen op orde te krijgen: 482 clubs voldoen momenteel aan de gestelde eisen.

Meldingen Centrum voor Veilige Sport

Ook in de sport komt grensoverschrijdend gedrag voor, zoals pesten, discriminatie en seksueel misbruik. Zo heeft één op de acht sporters wel eens te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De 1.400 meldingen die in 2023 bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland binnenkwamen, tonen aan dat werken aan een sociaal veilige omgeving in Nederland hard nodig is.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Bewegen): ”Veilig sporten en bewegen zijn erg belangrijk voor onze jeugd. Het is goed om te zien dat bijna alle sportclubs in Amsterdam voldoen aan de eisen, of hard op weg zijn om daar te komen. Als clubs daar niet aan mee willen werken houdt de steun vanaf nu op. Kinderen en volwassenen moeten op hun club veilig kunnen sporten.’

Basiseisen: VOG, gedragscode en vertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2022 moeten alle sportaanbieders in Amsterdam, die een samenwerking met de gemeente hebben, voldoen aan de basiseisen. Dit zijn:

  1. Alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);

  2. Alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een gedragscode sociale veiligheid ondertekend;

  3. Iedere sportaanbieder heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en deze onder haar leden bekend maakt.

Gevolgen stopzetten steun

Sportclubs hebben tijd en ondersteuning gekregen om de basiseisen op orde te krijgen. Op 1 maart 2024 zijn er 482 sportclubs die aan de basiseisen voldoen.

Er zijn zeven clubs

die na meerdere herhalingen geen gehoor hebben gegeven aan de vereisten. Met deze clubs wordt de samenwerking stopgezet. Dit betekent dat ze

geen financiële ondersteuning meer krijgen, en hun sporters die gebruik maken van armoederegelingen als Stadspas of Jeugdfonds Sport en Cultuur ook niet. Deze sporters wordt wel hulp geboden om te blijven sporten, maar niet bij de bewuste club. Ook worden clubs die niet voldoen niet meer betrokken bij sportactiviteiten van de gemeente, zoals introductielessen op scholen.

Jaarlijkse monitor

Omdat trainers en coaches komen en gaan, wordt per 2024 een jaarlijkse uitvraag ingevoerd. In juni start een nieuwe cyclus, met als uitgangspunt dat per 1 februari 2025 alle VOG’s op orde zijn. De gemeente doet steekproeven om de naleving te controleren.

Vertrouwenscontactpersonen

Voldoen aan de basiseisen is een belangrijke ondergrens voor een positieve sportcultuur, maar er is meer nodig. De komende tijd gaat de gemeente vertrouwenscontactpersonen helpen meer zichtbaar te zijn. Zij hebben een belangrijke rol in de preventie van, en in het signaleren en melden van grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk dat sporters of bezoekers die iets zien of meemaken wat niet goed voelt, dit kunnen melden bij de

onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon van een vereniging. Daarnaast blijft het mogelijk om een melding te doen bij het Centrum Veilige Sport.