AMSTERDAM - In de weken rond de feestdagen zijn er in ons stadsdeel vertragingen ontstaan bij het ophalen van huisvuil en grofvuil. Daardoor bleef afval op een aantal plekken langer liggen en kwam er meer zwerfvuil in de openbare ruimte terecht.

Dat had niet mogen gebeuren. Het is een belangrijke taak van de gemeente om de leefomgeving zo schoon mogelijk te houden. We zullen ons inspannen om vertragingen bij het ophalen van afval voortaan te voorkomen.

Melding openbare ruimte

De grootste achterstanden zijn op dit moment weggewerkt. Mocht u toch nog overlast ervaren van rondzwervend vuil of rotzooi bij afvalbakken of containers dan kunt u dat op verschillende manieren melden: via het telefoonnummer 14020, via de app Verbeterdebuurt en via de website van de gemeente: www.amsterdam.nl/meldingopenbareruimte.

Inloopbijeenkomst en buurtschouwen

Op woensdag 31 januari kunt u tussen 15.30 en 18.30 uur langskomen bij een inloopbijeenkomst in het Stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein. Medewerkers van de gemeente zitten dan klaar om uitleg te geven over de huidige manier van werken en met u in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen. Daarnaast organiseert het stadsdeel regelmatig buurtschouwen. Bewoners lopen dan met ambtenaren door een buurt om te bekijken waar nog vuil moet worden weggehaald.

Als u belangstelling heeft voor zo’n buurtschouw dan kunt u dat laten weten via de volgende mailadressen: