AMSTERDAM - In december 2017heeft de bestuurscommissie Noord de gebiedsplannen 2018 vastgesteld. In de plannen staat per gebied beschreven wat we het komend jaar gaan doen. Het is geen volledige lijst van wat er allemaal in het gebied gebeurt, maar een overzicht van onderwerpen die in 2018 extra aandacht krijgen.

Het gebiedsplan is onder andere gebaseerd op de signalen die het stadsdeel heeft gekregen van bewoners. Maar ook op het beleid dat het bestuur voor de langere termijn vaststelt. Noord gaat in 2018 veel doen in het centrumgebied (CAN), waar de Noord/Zuidlijn gaat rijden. Maar het stadsdeel wil ook meer doen voor onder andere jongeren, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid en bewonersinitiatieven.

Alle gebiedsplannen zijn te vinden op de pagina van de gebiedsplannen.