WEESP - Een laatste en heel bijzondere raadsvergadering gisteren voor de gemeente Weesp. Vanaf 24 maart 2022, bestaat bestuurlijk Weesp zoals wij dat kennen niet meer.


Weesp, dat in 1355 stadsrechten kreeg is dan behalve ambtelijk dan ook bestuurlijk gefuseerd met Amsterdam. De hoofdstad bestaat dan uit 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp. Dat is iets nieuws voor zowel Amsterdam als Weesp. In een referendum is eerder ook aan de inwoners van Weesp om hun mening gevraagd. De steun voor Amsterdam bleek het grootst en op 26 maart 2018 koos de gemeenteraad definitief voor deze fusiepartner. En vandaag is het dan zover.

Langszittende waarnemend burgemeester

Behalve van Weesp als zelfstandige gemeente en van de gemeenteraad wordt ook afscheid genomen van Bas Jan van Bochove als waarnemend burgemeester. Van Bochove is de langstzittende waarnemend burgemeester van Noord-Holland, zelfs van Nederland. Naar volle tevredenheid heeft hij sinds 1 april 2014 deze functie 95 maanden en 23 dagen bekleed.