AMSTERDAM - Het college van B en W wil 12 miljoen euro investeren in het opknappen van de wijk Banne Noord. Bij de toekomstplannen hoort de bouw van bijna 500 woningen.

Banne Noord ligt in stadsdeel Noord. De jaren 70-wijk heeft veel groen maar is verouderd en hard toe aan een makeover. Bewoners merken dat onder andere aan verzakkingen op straat, wateroverlast en verouderde voorzieningen. Met onze extra investeringen profiteert ook deze wijk van de snelle ontwikkeling van Amsterdam Noord.

De plannen

We hebben de toekomstplannen voor Banne Noord samen met bewoners gemaakt. Zij hebben de afgelopen 3 jaar intensief meegedacht, meegekeken en mee ontworpen. Naast de extra woningen zijn de belangrijkste punten in het project:

  • We knappen het groen in de wijk op. Het groen rond het Parlevinkerpad wordt een ´echt´ park en de kenmerkende groene hoven tussen de gebouwen worden vernieuwd.
  • We maken meer ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Centraal in de wijk, aan de Parlevinker, komt een nieuw, multifunctioneel gebouw voor kunst en cultuur. Ook komen er een nieuwe ‘buurtkamer’ en een nieuw jeugdgebouw waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen meedoen met activiteiten.
  • We verbeteren de verkeersveiligheid in de wijk, met meer wandel- en fietspaden, snelheidsdrempels en betere parkeervoorzieningen.

485 extra woningen

De toekomstplannen omvatten zo’n 485 nieuwe woningen voor diverse doelgroepen op de locaties Noorderbreedte, Fokkemast-Parlevinker en de Driemaster. Deze nieuwbouw is grotendeels aanvulling op bestaande woningen. Wel worden er 29 seniorenwoningen gesloopt om ruimte te maken voor 233 nieuwe woningen. De sloop begint pas als de nieuwe woningen voor deze bewoners klaar zijn.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad moet op 10 november nog instemmen met de plannen en investeringen. Als dat gebeurt, kunnen we in 2022 een eerste slag slaan met het opknappen van het Parlevinkerpark en 5 hoven. Ook werken we een deel van de nieuwbouwplannen verder uit en willen we andere toekomstplannen in het project een stap verder brengen. In alle fases van het project blijven we in gesprek met de bewoners van Banne Noord.

Meer weten