AMSTERDAM -Vanochtend ontving Clemens Blaas uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim de Frans Banninck Cocqpenning. Hij ontving de onderscheiding bij zijn afscheid van HVO-Querido, waar hij zich 12,5 jaar heeft ingezet voor de kwetsbare inwoners van Amsterdam. Wegens de coronacrisis zijn er lange tijd geen onderscheidingen uitgereikt.

Clemens Blaas heeft in Amsterdam een lange staat van dienst. Sinds 2003 zet hij zich met veel deskundigheid en betrokkenheid in voor kwetsbare Amsterdammers. Eerst als voorzitter van de raad van bestuur van de Regenboog Groep, en vanaf 2007 in het bestuur van HVO-Querido. Onder de bezielende leiding van Clemens Blaas zijn beide organisaties uitgegroeid tot de onmisbare en gezaghebbende organisaties die zij nu zijn.

Als bestuurder van HVO-Querido, maar ook als voorzitter van Stichting Sigra stond Blaas aan de basis van de Buurtteams. Zo leverde hij een grote bijdrage aan de goede samenwerking van zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam.

Jaarlijks vertrouwen 4.500 mensen op de ondersteuning, onderdak en begeleiding bij procedures van HVO-Querido. Het gaat om daklozen, mensen met schulden of een moeilijke thuissituatie, maar ook om sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerden. HVO- Querido levert zo een belangrijke bijdrage aan een veilige, sociale en leefbare stad.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.